BESTYRELSEN

FORMAND

Michael Svinth
ms@anjo-holding.dk

NÆSTFORMAND

Lasse Bundgaard
24 24 72 25
bundgaardsamso@gmail.com

Ansvarlig for:
Husudvalg

SUPPLEANT

Jacob Bonde Sørensen
jbs.samcat@gmail.com


Ansvarlig for:

Nyhedsbreve
Referater

KASSERER

Morten Larsen
jettemorten@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM/SEKRETÆR
BESTYRELSESMEDLEM

Henrik Gylling
40 11 36 93
auhegy@samsoe.dk

Ansvarlig for:
Baneudvalget

Regel-handicap udvalget
Begynderudvalg

BESTYRELSESMEDLEM

Henrik Lindbøg Hansen
21 86 30 11
hlh66@hotmail.dk

SUPPLEANT

Helge Fransen
23 41 08 52
hmf@privat.dk

Ansvarlig for:
Kantineudvalg

BESTYRELSESMEDLEM

Kontakt Samsø Golfklub

her finder du os

Samsø Golfklub
Besser Kirkevej 24
8305 Samsø