Spring til indhold

BANEN

En af Danmarks smukkest beliggende  baner…

Samsø Golfklub har både alene og i samarbejde med Samsø Energiakademi i en årrække arbejdet for omstilling til miljørigtig drift.

Samsø Golfklub har en vedtaget miljøpolitik om, at vi i 2030 vil være co2-neutrale. Dette mål opnås gennem en bæredygtig drift og vi har derfor siden 2012 ikke anvendt nogen former for sprøjtemidler på golfklubbens arealer.

Samsø blev i 1997 udnævnt til Danmarks vedvarende Energi Ø og er i dag mere end 100% selvforsynende med energi – og arbejder for en fossilfri og miljørigtig ø. Denne proces har givet værdifuld erfaring og rutiner i at drive processer med folkelig opbakning og ikke mindst møde og løsne barrierer for at nå i mål.

Samsø Golfklub har p.t. realiseret sin miljøpolitik på følgende punkter:

 • Jordvarme
  Energibesparende køretøjer
  Energibesparelser i bygninger
  Indførelse af bæredygtig drift af baner
  Banevanding via solkraft og vindmølle
  Får afgræsser rough, i flytbare folde.

Omstillingen til miljørigtig drift har i høj grad styrket den i forvejen gode naturoplevelse på Samsø Golfbane. Insekter trives, plejer miljøet og indgår i den naturlige fødekæde. Alle dyrearter, også større såsom hare, rådyr, fugle, “Den grønne frø” og “Rødhalset lappedykker” har vi også glæde af.

Internt i klubben sender vi nyhedsbreve til vore medlemmer, som beskriver de grønne aktiviteter og laver tiltag som inddrager både medlemmer og green-fee-gæster.

Alle vore medlemmer (og de green-fee-gæster der er interesserede) har et mælkebøttejern med i bag´en og hjælper med at fjerne ukrudt.

Derudover benytter vi vores hjemmeside til beskrivelse og orientering og lægger billeder og nyheder på vores Face-book-side.

Vi har kontakter til landsdækkende aviser og magasiner, og bruger også den lokale avis, som bla. har bragt artikler om vore solcelledrevne maskiner.

Vi har haft besøg af TV2, både øst og vest. i forbindelse med bæredygtig drift.

Vi har haft besøg af mange grupper, eks. kan vi nævnte Provstiforeningen, der ønsker et grønt bæredygtig område, mange gymnasieklasser er på besøg og er meget interesseret i det bæredygtige miljø.

Eksternt anvendes Samsø Golfklubs resultater endvidere på Samsø Energiakademi, som har 6000 nationale og internationale gæster om året. Vi har haft 20 grupper fra Energiakademiet på besøg for at se på driften. Golfklubben bruges ofte som eksempel for disse gæster – og når golfspillere besøger Energiakademiet fristes disse ofte til at gå en runde eller senere komme tilbage på golfferie. Samsø Golfklubs miljøarbejde er en gevinst og en god og tydelig historie f.eks. har vi haft gæster fra Ungarn, Japan, USA, Sverige, Kina, Norge, Holland og selvfølgelig Danmark.

Vi har mange søer på vores bane, og de er alle fredet og med et rigt dyreliv. V har opsat 100 stærekasser i 2007, og fuglene sørger for at bekæmpe stankelbenslarver fra banen, så vi derved undgår sprøjtemidler.

Vore diger og levende hegn har været fredet de sidste 9 år, og vi bruger ingen sprøjtemidler på golfklubbens arealer.

Vi bruger kun organisk gødning og laver forsøg med nye græstyper som f.eks. mikro-kløver der ikke kræver de samme vækstbetingelser som f.eks. græs.

Alle medlemmer og interesserede green-fee-gæster har fået udleveret mælkebøttejern og inddrages dermed i den grønne vedligeholdelse af golfbanen.

Mange – både fastboende på Samsø og øens gæster – benytter golfbanen til en vandretur, og nyder den smukke havudsigt og natur.

Vi har sammen med ornitologisk forening arrangeret fugletur på golfbanen med stor deltagelse af gæster der ikke spiller golf.

Ældresagen har faste arrangementer med vandreture på banen, og vi har også tilknyttet petanque-klub med bane.

En del af vore buggies er solcelledrevne, ligesom vi også har en el-klipper som er drevet af solceller. Vi har jordvarme til opvarmning af klubhus og maskinhus, og har foretaget efterisolering i vore bygninger, ligesom vi naturligvis også har el-spare pærer overalt.

Vi håber på et fremtidigt samarbejde med Energiakademiet og DGU om et undervisnings -og testcenter for “grønne” maskiner “grønt” byggeri og grønt drift af golfbaner.

Kontakt Samsø Golfklub

her finder du os

Samsø Golfklub
Besser Kirkevej 24
8305 Samsø