BUGGIES

Buggies

Retningslinjer i forbindelse med Buggy i Samsø Golfklub

Aldersbegrænsning 18 år

Buggy´en betragtes som en handicapbil

Buggy´en må kun bruges af ejeren og dennes husstand

Buggy´en må kun udlejes gennem Samsø Golfklub, hvor ejeren modtager ½ delen af indtægten ved udlejningen

Ejerskab kan ikke opdeles på flere personer

Hvis den nuværende buggy udskiftes, skal den nye buggy være drevet af el/eller solenergi

Ejer af buggy skal selv drage omsorg for at tegne de nødvendige forsikringer

Hvis en af de nuværende aftaler om buggy´es bliver opsagt, er det Samsø Golfklub der har rådighed over pladsen

Hvis et medlem ønsker at blive skrevet på venteliste til en buggy sendes ansøgning til bestyrelsen, der vil tage stilling til om medlemmet er berettiget til en plads

Overtrædelse af ovennævnte medfører ophævelse af retten til at have en buggy på Samsø Golfkub.

Samsø Golfklub, den 5. juli 2015

Bestyrelsen