Spring til indhold

ORDENSREGLER

Ordensregler og oplysninger

1: Afstandspæle i siden af fairway
Gule 150 m, røde 100 m, blå 50 m til forkant af green

2: Bolde slået out of bounds må ikke hentes på nabojord

3: På hul 1 og 18 er det ikke tilladt at slå ud før foran
spillende bold er på green

4:  Mellem kl. 6 og 12, må der kun startes på hul 10 efter aftale shoppen

5: Der må ikke startes på hul 10 når der er spillere på hul 9

6: Banemedarbejdere har altid fortrinsret på banen

7:  Hul 13. Slå ikke ud før du har hørt “Klokken”
eller sikret der ikke er spillere indenfor din slagafstand

8: Hul 4 og 8. Slå ikke ud hvis der er færdsel på vejen

9: Hul 7, tee 56. Slå ikke ud, hvis der spillere på hul 18, tee 56 eller 61

10: Der tillades max 4-bold på både 18-huls bane og par 3-bane

11: En runde (4-bold) bør højst tage 4 timer og 30 minutter

12: Vær altid klar til at slå når det er din tur og luk altid hurtigere spillere igennem

13: Ret nedslags-og spikemærker på green, læg tørv på plads på fairway

14: Læg riverne ned i bunkerne

15: Der er drikkevand foran hul 1 og hul 10

16: Der er let adgang til toiletter ved hul 10 og 13

17: Der er hjertestarter foran døren ved klubhus

..i klubhuset

1: Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset

2: Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko

3: Alle glemte sager på golfklubbens område anbringes i uaflåst depot, uden ansvar for Samsø Golfklub

4: Uafhentede effekter destrueres ved sæsonafslutning

5: Hunde må ikke medtages i klubhuset, men kan medbringes i snor på terrassen under hensyntagen til andre gæster

6: Klubben er uden ansvar for spillers eller gæsters værdier og effekter

7: Alle Samsø Golfklubs lokale er røgfrie