Spring til indhold

Udsættelse af generalforsamling 2021

Det er med de nuværende restriktioner ikke muligt at afholde generalforsamling efter bestemmelserne i vedtægtens § 5.

Den nuværende bestyrelse fortsætter derfor som forretningsudvalg, og træffer sammen med de øvrige ansatte de nødvendige beslutninger til opretholdelse af klubbens drift.

Så snart restriktionerne tillader det, vil der blive indkaldt til generalforsamling.