Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde den 9. november 2020

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 9.november 2020 kl. 16.30 i klubhuset.

Til stede: Henrik Sørensen, Henrik Lindbøg Hansen, Henrik Gylling, Rasmus Hørby,Lasse Bundgaard og Mette Kramer (referent)

Afbud: Helge Fransen

Thomas Pihlkjær og Pia Bundgaard deltog ved pkt. 1 – 5.

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag den 9. november 2020 kl. 16.30. Mødested: Klubhuset.

  1. Nyt fra Chef-greenkeeperen ved Thomas

Arbejdet på rangen går rigtig godt fremad. Budgettet ser ud til at holde. De sidste måtter kommer til foråret (restordre)

Hul 7 – teestedet er blevet rettet op, så det er klar til foråret

Der er fældet flere træer mellem hul 2 og 6.

Der skal plantes flere træer på hul 7.

Der bliver stadig klippet på banen – græsset gror stadig.

Der er meget mos p.t. i det fugtige vejr, så der tilføres jern mm.

Der skal laves flere bagskabe: Thomas har fået tilbud på 14 skabe, som bestilles nu, så de er klar til den nye sæson. Der er p.t. venteliste til bagskabe.

2. Nyt fra shoppen ved Pia

Nyt telefonsystem etableret

Pia har indhentet tilbud på tørrere til toiletterne som erstatning for papirautomaterne. Thomas og Pia følger op og indhenter flere tilbud.

Gennemgang af udmeldelser og ændringer i status/medlemskaber

3.    Ecco Tour 2021     

Uge 24: Program i grove træk: Shoot out tirsdag aften, pro-am onsdag og torsdag og pro-finale fredag. Banen vil være lukket tirsdag eftermiddag, hele onsdag og torsdag, fredag indtil middag.

Koordinationsudvalg: Thomas, Pia, Helge, Mette. Der vil være brug for 15-20 frivillige. Der meldes ud om opgaver i god tid.

4. Udvikling medlemsstatistik.    

Bestyrelsen er meget tilfredse med udviklingen i medlemsantallet. I 2015 var der 663 medlemmer i klubben. I dag er der 2.011 medlemmer, en fremgang på 1.348 medlemmer. I 2020 er fremgangen på 551 medlemmer.

Samsø Golfklub er p.t. landets 3. største golfklub målt på medlemsantallet.

Se ophængt bilag på opslagstavlen.

5. Medhjælperfest 4/12 2020

Vi afventer de officielle retningslinjer. Hvis der fortsat er forsamlingsforbud, aflyses medhjælperfesten.

6. Godkendelse dagsorden

Godkendt

7. Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

8. Nyt fra formanden

Flot fremmøde til arbejdsdagen med 40 medlemmer. God stemning, og der blev udført en masse gode praktiske opgaver.

Medarbejderne er ved at gå på vinterpause, og klubbens frivillige trapper ned efter en travl sæson – en kæmpestor tak til alle for indsatsen i et svært år med mange udfordringer pga. Corona.

Vi har haft et rigtig godt bestyrelsesseminar.

 9.  Økonomi. V/Henrik S. Balance pr. 31/10 fremsendt

Kontingenter og greenfee er over det budgetterede. Årets resultat ser rigtig fornuftigt ud.

10. Prioriteringslisten 2020/2021. Henrik L. har fremsendt liste

Der drøftet videre på næste møde

11.Træning 2021. Bilag fremsendt

Aftalen med Jesper og Mette forlænges med mulighed for flere undervisningstimer om ugen, hvis der kommer flere medlemmer.

8305-prøvemedlemskabet har været en succes i år. Derfor fortsætter det i 2021, så fastboende og fritidssamsinger kan prøve golf gratis af i 3 mdr. fra den dag, de melder sig ind som prøvemedlemmer. Efter 3 måneder kan de melde sig ind for en fast pris resten af året eller stoppe prøvemedlemskabet.

12 Sponsorpakker.  Bilag fremsendt

Formålet med en fornyelse af sponsorpakker er at give noget tilbage til klubbens trofaste sponsorer og forhåbentligt tiltrække nye samt sikre gennemsigtigheden. Sponsorer modtager fremover et fastsat antal greenfee-billetter afhængigt af størrelsen på sponsoratet, og at taksterne kommer til at fremgå af hjemmesiden. Der tilføjes et sponsor-plus/firma-medlemskab. Der lægges op til at fortsætte traditionen med en årlig sponsordag.

13. Nyt fra udvalgene

Husudvalg: Taget på klubhuset skal repareres. Lasse laver en plan og et budget.

Golfspilleren i Centrum: Flotte tal, stor opbakning til klubben. Tallene kan ses på opslagstavlen. Bestyrelsen tager tallene til efterretning og bruger dem til løbende forbedring af klubben.

Sportsudvalg: Vi har meldt et herre-divisionshold til i kval.rækken og er kommet i pulje med Give, Lübker og Hedensted.

Markedsføring mm: Der har været møde med Turistkontoret vedr. artikel til Feriemagasinet. De vil gerne fortælle klubbens historie i næste nr. Mette K. arbejder videre med ideen sammen med Visit Samsø.

Pia og Mette K. har deltaget i online Regionalmøde med DGUs leder, formand, banechef og udviklingschef (slides vedhæftet) : der er flere spændende ting at gå videre med: Business Intelligence, Golfsportens Natur- og Miljøfond, samarbejde med patientforeninger ift. folkesundhed/golf.

14. Eventuelt

  1. Hjemmesidemøde og – undervisning den 23.11.kl. 16.30 med leverandøren. For alle dem i klubben, der skal kunne opdatere hjemmesiden. Udvalgsformand og ansvarlige for klubber i klubben opfordres til at deltage. Klubben er vært ved et stykke mad ifm. undervisning i klubhuset.
  2. Der bliver i 2021 ikke sendt bagmærker og årsmærker ud med posten. Det vil spare en del porto for klubben.