Referat fra bestyrelsesmødet den 13. juli.

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. juli 2020 kl. 16.30 i klubhuset.

Til stede: Henrik Sørensen, Henrik Gylling, Lasse Bundgaard, Rasmus Hørby og Mette Kramer (referent)

Afbud:Henrik Lindbøg Hansen, Helge Fransen

Thomas Pihlkjær deltog ved pkt. 1. Pia Bundgaard ved punkt 2.

1.Nyt fra Chef-greenkeeperen

Der er kommet nye spande ud på banen til dåser og flasker. De hænger på 13 huller ved siden af skraldespandene.

I uge 31 kommer Vores Vejr/DR ud på golfbanen og laver en udsendelse. Thomas deltager.

Rullerne til boldopsamlingsmaskinen er kommet hjem, så det er mere effektivt at samle bolde ind.

Banen vandes en del – der er stadig vand i søerne, men det kan godt mærkes, at vi er inde i en tør periode.

Thomas er ved at undersøge, om vi kan grave ud til et vandreservoir mellem hul 3 og 5 og er i en indledende dialog med Teknisk Forvaltning.

2. Nyt fra shoppen

Pia og Mette K. er i dialog med Samsø Rederi om fælles markedsføring af en-dags-ture i august og september, hvor færgebilletterne med bil er ekstra billige.

ProBox skal laves om, så der kan betales kontaktløst. (Lovkrav) Leverandøren sørger for det inden afslutningen af 2020.

Der er brug for ekstra baneservice her i højsæsonen. Dvs. primært at sørge for et godt flow på banen, evt. sælge drikkevarer, hvis man har lyst til det. Er der nogen af medlemmerne, der gerne vil køre en tur ud på banen én gang i mellem, så tag gerne kontakt til shoppen.

Bruserne i herreomklædningen trænger til nye brusehoveder. Thomas sørger for det.

3.Golfspilleren i Centrum v/Rasmus

Generelt får klubben og banen rigtig gode anmeldelser. Der er småting, vi skal have kigget på, men generelt er vi meget stolte af, at klubben blandt gæster er ratet i top 3 ud af 99 baner i Danmark (ift. om de vil anbefale banen til andre gæster)

4. Sponsorater v/Rasmus

Oplæg til ny sponsorpolitik i klubben blev gennemgået. Der ses på, om vores sponsorer kan få større værdi af deres sponsorat. Rasmus, Henrik L. og Mette går videre med sponsoroplægget.

5. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

6. Godkendelse af referat

Godkendt

7. Nyt fra formanden

Det går efter omstændighederne rigtig godt i klubben – utroligt meget aktivitet på range, par 3, på 18 hullers-banen og omkring klubhuset. Stor ros til medarbejderne. Banen står rigtig flot.

19.6. har der været møde med medarbejderne, Helge og Henrik S. om drift og sammensætning af bestyrelsen (ny kasserer).

Henrik har underskrevet samarbejdsaftalen med Samsø Kommune.

Bjarne Hansen er blevet Danmarksmester for 3F.

Klubben modtager 34.524 kr. fra DGIs hjælpepakke.

8. Økonomi

Vi har gennemgået balancen pr. 30.6.,og det ser fornuftigt ud.

Kontingenter: Vi er 150.000 kr. foran budget. Vi er i alt 1.753 medlemmer pr. 30.6.

Greenfee: Vi er bagud ift. aflyste grupper pga. Covid 19, men ellers ser det fornuftigt ud ift. greenfee-gæster.

9. Trænertimer ved Helge

Der skal bruges 7.680 kr. ekstra fra 1.8.-4.10. ift. øget aktivitet med nye medlemmer.

10. Nyt fra udvalgene

Junior: Fantastisk juniorcamp med 42 juniorer.Glade børn og forældre – flere gæster udefra deltog og har givet gode tilbagemeldinger.

Turneringsudvalg: Der er godt gang i turneringerne.

Markedsføring:Vi sætter annoncer i golfmedierne og har fået omtale i flere medier.  Vi har indgået et samarbejde med Nordic Golfers, en booking-platform.

11. Eventuelt

Forespørgsel om at lade dørene i klubhuset kunne åbnes indefra. Husudvalget ser på det.

Planlægning af kursustur for bestyrelsen slut september, start oktober. Lasse går videre med planlægning