Spring til indhold

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 25. MAJ 2020

  • af

Sted Klubhuset

Deltagere Henrik Sørensen. Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Helge Fransen, Rasmus Hørby Sørensen Afbud Mette Kramer

1. Nyt fra Chef-greenkeeperen  Arbejdet med belægning ved Klubhus og Vaskeplads er færdigt. Der etableres rækværk ved holdeplads for private Buggy´s. Dræn på hul 7 på par 3 bane er færdiggjort. Der bruges mange bolde på rangen – svært at følge med med opsamling af bolde. Der søges person til forefaldende arbejde mandag – onsdag og fredag – med tilskud. Møde i morgen med Regel- og handicapudvalget. Diskene i teltet opsættes.

2. Nyt fra shoppen  Der er indmeldt 395 nye flex medlemmer i år. Der har været afholdt møde om ny hjemmeside. Når der fremkommer tilbud på den, fremsendes dette til bestyrelsen.

3. Godkendelse af dagsorden Ok

4. Referat fra seneste bestyrelsesmøde Referat underskrevet.

5. Nyt fra formanden  Møde med Jyske Bank, Erhvervsafdelingen Horsens, afholdt dags dato i Klubhuset. Positivt møde. Kreditten forlænget i 1 år på tilfredsstillende vilkår. Der er modtaget kr. 134.000,00 i støtte vedr. faste udgifter. Der skal indsendes endelig regnskab senest den 8. December 2020over de faktisk afholdte udgifter.

6. Bestyrelse – arbejdsopgaver med baggrund af Mette Gjerulff´s udtræden af bestyrelsen  Der oprettes speciel mail til bogholder. Aftale indgået på møde dags dato mellem Henrik Sørensen, Helge Fransen og Mette Gjerulff om, at Mette varetager bogholderfunktionen i Samsø Golfklub i tiden 01.06 – 31.12.2020 er godkendt. Henrik tager kontakt til Mette vedr. dette. I forhold til bestyrelsesopgaver jfr. Udsendt liste er følgende fordelt:  Referent – Helge • Nyhedsbrev – Helge • Sekretær – Helge • Trænerudvalg – Helge Øvrige poster fordeles på et senere møde.

7. Næste bestyrelsesmøde 15. juni

8. Eventuelt Henrik H.: Drøftelse med Samsø Posten og Michael Svindt omkring baneguide.

Henrik G: Mulighed for kursus for kasserer via DGU

Helge F: Orientering om oversigt over ”Prøvemedlemskaber og kurser” i Samsø Golfklub.

Referent Helge Fransen