Spring til indhold

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 1. APRIL 2020

  • af

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 1. april 2020 kl. 17.00, i maskinhallen.

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Lindbøg Hansen, Henrik Gylling, Helge Fransen, Rasmus Hørby, Mette Kramer og Mette Gjerulff (referent).

Nyt fra Chef-green-keeperen.

Svend Mikkelsen er ansat 16. marts 2020 og Thomas og Svend klipper på fuld kraft. Carsten og Christoffer forventes ansat efter påske, afhængig af udmelding fra DGU og Corona-virus.

Vandet på banen er ved at være væk – dog er der stadig problemer mellem hul 2 og 6, hvor dræn forsøges spulet.

Greens er klippet og priklet og i alt 40 tons sand er strøet ud. Vi håber på varme til greens.

Der er indkøbt gødning. Græs og maskine til eftersåning kommer umiddelbart efter påske.

Oversigtsskilte, tee-markeringer og next-tee skilte bliver opsat i løbet af denne uge. Velkommen til Samsø -golfklub og på gensyn – skiltene bliver opsat efter påske.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Nyt fra formanden.

Henrik har talt med Samsø kommune vedr. den nye samarbejdsaftale, dette er sat på stand by indtil coronakrisen er overstået.

Der har været artikel i Samsø posten om generalforsamlingen, samt lukning af banen på grund af coronavirus.

Udmelding DGU, jvfr. Mail af 31/3 2020.

Bestyrelsen besluttede at følge DGU´s anbefalinger – og lukker banen op for egne medlemmer, fredag den 3. april. Efter påske afventer vi nyt fra DGU.

Planlagte arrangementer/aktiviteter i april måned.

Alle arrangementer/turneringer til og med 13. april er aflyst, herefter tager bestyrelsen stilling til efterfølgende arrangementer.

Økonomi v/Mette Gjerulff

Der er i hele 2020 budgetteret med kr. 1.734.000,- og der er p.t. udfaktureret for 1. 731.000,- men der er kr. 133.000,- i restance, vi håber de der endnu ikke har betalt deres kontingent indbetaler beløbet nu.

Alle restanter er blevet overført som Passive medlemmer så vi ikke skal betale kontingent til DGU.

På green-fee, buggy, par3 banen, salg i shoppen, øl og vand og telt salg, er der budgetteret med en omsætning i april på kr. 100.000,- Vi håber at der stille og roligt kan åbnes op efter påske.

De 8 buggy er ude af leasingperioden og er nu ejet af Samsø Golfklub.

Tilbud på arbejdskøretøj v/Henrik Gylling.

Tilbud på demo arbejdsvogn fremsendt af Henrik Gylling. Bestyrelsen ønsker at se tiden an, og vil se om der er mulighed for at leje vognen – de næste par måneder.

Nyt fra udvalgene.

PR- og markedsføringsudvalg, Henrik sørensen.

Al markedsføring er sat på stand-by indtil videre.

Gruppeudvalg, Mette Gjerulff

Ganske få grupper har ændret i deres reservationer.

Nyhedsbrev, Mette Gjerulff.

Nyhedsbrev udsendes bla. med info om baneåbning, DGU´s anbefalinger, artikel om Golffitness m.v.

Hjemmeside, Mette Gjerulff

Hjemmesiden opdateres med nyt vedr. banen.

Teltudvalg, Helge Fransen

Udvalgsmøde den 26. marts udsat – ingen aktiviteter med hensyn til indkøb, forhandlinger, nye fadølsanlæg.

Husudvalg, Lasse Bundgaard

På herretoiletter virker den vandfrie urinal stadig ikke. Det har længe været et problem at rengøre den. Der installeres en ny, der er mere rengøringsvenlig.

Eventuelt.

Intet nyt.

Næste møde:

Næste planlagte bestyrelsesmøde, torsdag den 16. april kl. 17.15. Opstår der nyt i Corona-tiden, indkaldes der igen.

Referent: Mette Gjerulff