Spring til indhold

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 13. JANUAR 2020

  • af

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. januar 2020 kl. 17.00 i klubhuset.

Til stede: Henrik Sørensen, Henrik Lindbøg Hansen, Henrik Gylling, Mette Gjerulff, Rasmus Hørby, Helge Fransen og Mette Kramer (referent) Afbud: Lasse Bundgaard Thomas Pihlkjær deltager ved pkt. 1.

1. Nyt fra Chef-greenkeeperen Klipperen skal ned og slibes op. Der er problemer med vand ved søen på hul 6 – der kommer utroligt meget regn hele tiden, og det stopper rørene. De nye teestedsskilte med Samsø-logo er hentet. De sættes os ved sæsonstart. Thomas er i gang med en tegning til baneoversigtsskilt og sponsortavle og har fået tilbud på det grafiske arbejde plus tryk. Der er tilført jern og mangan på banen. Thomas har haft møde med Flemming Astrup omkring den kommende ECCO Tour, plan for forberedelse af banen mm. Flemming foreslår, vi gør endnu mere ud af branding af Samsø Golfklub som bæredygtig bane fx med små skilte mellem green og næste tee. ”Fun facts” indsamles af Rasmus, der tager kontakt til Bjarne Manstrup ift. dyrelivet på banen. Mette K. hjælper til med redigering.

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt

3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt

4. Nyt fra formanden Der var en rigtig god juleafslutning med personale og bestyrelse. Alle medarbejdere fik en købmandskurv i julegave, og der var en lille gave til bestyrelsen også som tak for en rigtig god sæson. Danmarks Idrætsforbund har sendt forespørgsel til klubben i deres undersøgelse af ”succesfulde foreninger” som den del af projektet ENGSO. GolfXtra (Danmarks digitale livsstilsmagasin for golfere) har sendt en oversigt over de mest læste artikler i 2019. Artiklen om ”Samsø Golfklubs for udvikling” blev den 6. mest læste artikel. Der er kommet mail fra borgmester Marcel Meijer med en forespørgsel på dato for et kommende møde ang. huslejeansættelse og en samarbejdssamtale i denne forbindelse. Henrik S., Mette G. og Mette K. tager et møde med Marcel. Vi satser på uge 9. i forbindelse med mødet med borgmesteren var der enighed om, at bede Samsø Kommune om at fremsende oplæg til samarbejdsaftale inden mødet. Klubben har fået en mail fra Sambiosen ang. medlemsmøde den 29. januar. Helge vil gerne repræsentere klubben.

5. Nyt fra udvalgene Kantine: Michaels Madvogn fortsætter ikke i 2020. Helge har fået smagsprøver på sandwich fra SuperBrugsen, og der indhentes tilbud fra andre af klubbens sponsorer. Planen er, at der skal selvbetjening i køleskabene, og sandwichene betales via Mobile Pay. Regel: 1184 spillere er blevet reguleret. Der vil blive arrangeret to regelaftner i april-maj i forbindelse med begyndertræning.

Diverse: Der er lavet et fritidskort i samarbejde med Sambiosen og andre foreninger, så turister kan købe adgang til diverse aktiviteter fx par 3-banen, fitnesscenter, badminton mm. Målgruppen er børnefamilier, der kommer til Samsø for at holde ferie

Markedsføring: Henrik og Henrik er i gang med fornyelse af sponsoraftaler. Henrik S., Tina Gylling og Mette K. deltager i Ferie for Alle i Herning den 21.-23. februar. Der har været møde med VisitSamsø omkring digital markedsføring for at komme bredere ud. Golfklubben har deltaget i et forsøg omkring digital markedsføring. Der har været 103.000 visninger fra oktober og året ud. Tryk: Henrik L. har fået tilbud fra Samsø Posten på skilte og baneguides. Henrik følger op og får flere detaljer.

Turneringer: Henrik S., Henrik H. og Helge har haft møde. Planen er fremover, at Henrik og Henrik står for sponsoraftaler/markedsføring – og Helge tager sig af det praktiske omkring afhentning og koordinering af præmier med sponsorer.

Husudvalg: Lasse har lavet døren til udslagshuset, og Niels har malet den. Der er desuden bestilt nyt spejl til udslagshuset. Snarest muligt sættes der billeder op i gang ved automater.

Fællesspisning: mandag den 20. januar er årets første fællesspisning. Temaet er: nyt fra bestyrelsen fx antal medlemmer, medlemsskaber (Mette G.), ECCO Tour, forældre/barn-træning, hold (Mette K.), skiltning på banen (Henrik G.), forplejningssortiment (Helge)

Medlemmer/økonomi: Mindst 143 flexmedlemmer har meldt sig ind i 2020 endnu. Mette G. er i gang med at gøre klar til udsendelse af mærkat som kvittering for betaling af kontingent til alle medlemmer.

ECCO Tour: Mette G. og Mette K. har holdt møde med Flemming Astrup ang. kontrakt, frivillige, forplejning mm.

Sport: Der er tilmeldt et Superveteran-hold og et Seniorhold til Regionsgolf.

6. Planlægning af Generalforsamling lørdag den 7. marts På valg er: Henrik Gylling, Henrik Sørensen og Lasse Bundgaard. Begge suppleanter, Helge og Rasmus (deltog ikke i punktet)) er også på valg. 2 x Henrik og Helge tilkendegav, at de genopstiller til bestyrelsen/suppleant. Indkaldelse skal ske senest den 22.2. Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 10. februar 2020.

7. Bestyrelsens beretning Input fra udvalgsformændene senest 1.2. til Henrik S.

8. Eventuelt Golffitness er startet igen og med ny træner, Bea Møgeltoft. Der var 12 sidste gang til en times intens undervisning og bestyrelsen kan varmt anbefale flere af medlemmerne at komme med.