Spring til indhold

NYHEDSBREV 2. APRIL 2020

 • af

Samsø Golfklub følger DGU´s anbefalinger ifb. med Corona-virus.

Samsø Golfklubs åbner banen fredag den 3. april 2020 på nedenstående vilkår.

Kun egne medlemmer kan spille på banen.

Klubbens flexmedlemmer betaler green-fee kr. 350,- for 18 huller på mobilepay 72658.

I Golfbox er der nu 10 minutter mellem hver starttid. Vi håber, at I som medlemmer vil tage ekstra hensyn til hinanden derude på banen og holde afstand, så vi kan passe godt på hinanden i de her tider.

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bag rum ad gangen.
 2. Alle træningsfaciliteter holdes lukket
 3. Alle toiletfaciliteter holdes lukket, og vaskepladser bør afspærres.
 4. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres
 5. Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse

Spil på banen kan ske på nedenstående vilkår:

 1. Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde.
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
 4. Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op af hullet
 5. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres
 6. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)
 7. Vandhaner på banen lukkes
 8. Affaldsspande og lignende tildækkes
 9. Det er kun klubbens egne medlemmer, som bør have adgang til banen
 10.  Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt lukke banen, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 7. Undgå at berøre flagstangen
 8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

Med henvisning til ovennævnte er følgende arrangementer aflyst:

Arbejdsdag  4. april.

Åbningsturnering 5. april.

Infomøde for nye prøvemedlemmer  5. april.

Juniortræning 7. april.

Bestyrelsen tager løbende stilling til om planlagte arrangmenter/turneringer skal aflyses eller gennemføres.

Mens vi venter på bedre tider er golfbladet marts vedlagt  https://www.golfbladet.com/golfbladet-marts-2020/

I det nye Golfmagasin er denne flotte artikel om Samsø Golfklubs golffitness aktiviteter – se artiklen her http://www.samsoegolfklub.dk/images/PDF/Golffitness.pdf

Golfavisen/Golfmagasinet indbyder her til et unikt samarbejde. Samsø Golfklub modtager kr. 75,- kr. pr.  tegnet abonnement på Golfmagasinet, husk at skrive Samsø Golfklub.

https://falconweb.mitabonnement.dk/Subscribe.aspx?medie=GOLFDK&filter=klubtilbud

Nedenstående link viser årets Pink-cup polo som kan bestilles hos Hellen Ingerslev på tlf. 20421859 eller Hellen@samsvet.dk

http://www.samsoegolfklub.dk/index.php/klubben/klubben-2/klubben-i-klubben/pink-cup

Hilsen Bestyrelsen Samsø Golfklub