Spring til indhold

NYHEDSBREV 14. APRIL 2020

 • af

Danmark er så småt ved at åbne op og Samsø Golfklub følger DGU´s anbefalinger for brug af faciliteter i perioden til den 10. maj 2020.

Banen.

Der sættes rør skåle i hullerne så det nu er muligt at spille handicap regulerende runder.

Vedr. vilkår og regler henvises til dette link https://www.golf.dk/nyhed/s%C3%A5dan-kan-dine-runder-v%C3%A6re-handicapt%C3%A6llende-lige-nu

Scorekort.

Da der ikke er adgang til at udskrive scorekort, lægges der til gree-fee gæster nogle scorekort i starterhuset.

Det er også muligt at downloade App´en GLFR, og indtaste sin score der.

Du kan også downlode App´en Golfbox, hvor der kan bestilles og godkendes tider, og indtastes score.

Vi opfordrer alle til at booke tider i golfbox.

Træning.

Mette Kramer og Jesper Rasmussen følger DGU/PGA´s anbefalinger og må undervise max 4 personer ad gangen og med min. 2 meters afstand.

Trænerne har fortrinsret til trænerskuret.

Juniortræning starter blødt op fra tirsdag den 21. april 2020. der vil blive undervist på banen og par 3-banen i mindre hold. Juniorerne får direkte besked om hvilke hold de er på.

Fælles-og begyndertræning er på stand by indtil 10. maj. 2020

Ved brug af trænings faciliteter opfordrer vi til at man selv medbringer værnemidler (sprit, handsker og evt. egen spand.)

Aflysninger.

Træning

Se ovennævnte.

Turneringer.

 1. april – aflyses
 2. maj – aflyses

Fællesarrangementer:

Fællesspisning 23. april aflyses

Fælles mandagsgolf 4. maj – aflyses

Samsinespisning 5. maj aflyses

Samsonerspisning 6. maj aflyses

DGU anbefaler kontrolleret adgang til greenfeespil, firebolde og træningsfaciliteter

Forsigtighed bør stadig være det bærende princip i golfklubberne. Men Dansk Golf Union

anbefaler nu en model, der giver golfspillere lidt flere muligheder for at komme ud på

banerne.

Anbefalinger til spil på banen

 1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde.
 1. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste

spillemakkere (klubben kan eventuelt indføre begrænsning i Golfbox).

 1. Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til

golfbanen for spillere fra forskellige husstande

 1. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 1. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart

før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem

umiddelbart efter afsluttet spil

 1. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres
 1. Hullet tilpasses (evt. med foring i hullet) så bolden kan fjernes uden berøring af flag,

hulkop eller hulkant. I dette tilfælde kan der reguleres handicap. Se særskilt klubnyt

om handicaptællende runder i forbindelse med corona modificerede golfbaner

 1. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)
 1. Vandhaner på banen lukkes
 1. Affaldsspande og lignende tildækkes
 1. Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og påtale, hvis

anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.

 1. De samme retningslinier gælder ved åbning af par 3-baner.

Anbefalinger vedr. åbning af træningsfaciliteter (DGU & PGA)

 1. Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer i forbindelse med

åbning af træningsfaciliteterne

 1. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 1. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes – det

maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af puttinggreens).

Brug kun egne bolde på putting green.

 1. Max 5 spillere på chipping green ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes det

maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af chipping

greens). Brug kun egne bolde på chipping green

 1. Max 10 spillere på driving range ad gangen (inkl. pro’er) (Lokale forhold skal

indtænkes – det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen på driving range)

 1. Sørg for, at der er min tre meter afstand mellem måtter/udslagssteder på driving

range (fjern evt. hver anden måtte)

 1. Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i

umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til

træningsfaciliteterne og derefter ud at spille

 1. Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på

range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem.

 1. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt

andet i forbindelse med boldmaskine, spande opsamler og andre potentielle

smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Brug evt. håndsprit, engangshandsker,

egne spande mv.

 1. Lav eventuelt tidsbestilling på måtter/udslagssteder på driving range.*

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har

sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber

 1. Træneren bør til enhver tid sikre minimum to meters afstand til elever
 1. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
 1. Undervisning på driving range bør foregå på et afgrænset område, der kun er

beregnet til undervisning

 1. Ved gruppelektioner(begynder, juniorer mv.) bør der maksimalt være 4 elever og dig

selv. Hvis ikke du kan garantere et sikkert miljø, er du nødt til at have færre elever i

gruppelektioner

 1. Træneren skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og

hensigtsmæssig adfærd

Andre praktiske anbefalinger

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bagrum ad gangen
 1. Såfremt toiletfaciliteter holdes åbent, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask,

borde, dørhåndtag mv.

 1. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres.
 1. Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 1. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres

anvisninger

 1. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem

umiddelbart efter at runden er færdigspillet

 1. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 1. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en

bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de

andre bolde.

 1. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad

være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 1. Undgå at berøre flagstangen
 1. Affald og knækkede tees tages med hjem af den enkelte spiller
 1. Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og

hensigtsmæssig adfærd

 1. For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad

overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her:

https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper__

Pas godt på jer selv.

Bestyrelsen.