Spring til indhold

BESTYRELSENS BERETNING 2019

  • af

På bestyrelsens vegne, har jeg fornøjelsen af, at aflægge beretningen for et spændende år 2019 i Samsø Golfklub.

Året 2019 har som de foregående år, været præget af meget stor aktivitet i vores Golfklub.

Beretningen vil selvfølgelig omhandle aktiviteter fra klubbens mange meget dygtige og flittige udvalg.

Den vil også omhandle hvilke forventninger og nye tiltag bestyrelsen har til den kommende sæson 2020.

Baneudvalget:

Dette udvalg har Henrik Gylling som formand.

Udvalget har arbejdet med flere store projekter i løbet af 2019.

I foråret var der fokus på eftersåning af banen. Dette var nødvendigt p.g.a. den tørre sommer i 2018. Et stort projekt både arbejdsmæssigt og økonomisk.

Der blevet hyret specialmaskiner til at efterså hele fairway. Ca. 1,5 tons græsfrø blev der brugt.

I løbet af eftersommeren er der foretaget en kraftig beskæring af de store træer, for at få mere lys og luft til banen. Mest markant er det der skete bag hul 13, hvor de store popler blev fældet.

Inden året sluttede, blev der også installeret et nyt vandstyringsanlæg.

Det gamle anlæg havde været med helt fra banens etablering.

Nu er vandstyringsanlægget super moderne, og kan styres fra Klubhuset.

Kantineudvalget:

Det er et spændende og aktivt udvalg, som Helge Fransen er formand for.

Udvalget består p.t. af 15 aktive medlemmer.

Der er tilkommet 3 nye medlemmer til udvalget i 2019, og det er vi meget glade for.

Kantineudvalget har lavet et overskud i 2019 til Golfklubben på 73.423 kr. Det er super flot.

Fra 1. juli 2019 blev der via Michael sat en madvogn op ved teltet. Formålet var, efter aftale, at servicere vores medlemmer og gæster, når der ikke var åbent i teltet, samt tilbyde et andet udvalg end pølser og frikadelle sandwich.

Michael har efterfølgende meddelt at han ikke stiller madvognen op i 2020.

Udvalget arbejder derfor på om det er muligt at opstille et andet tilbud som afløsning til madvognen.

Det er ikke en let opgave, og p.t. ved vi ikke om det kan lade sig gøre.

Der er en rigtig god succes-historie fra kantineudvalget sidste år.

Der blev indført ”skænk selv øl”, en ide som Pia Bundgaard kom med. Betaling sker via Mobilpay. Dette tilbud har givet en meromsætning i teltet på 56.437 kr.  Tilbuddet bliver selvfølgelig videreført i 2020.

Der arbejdes p.t. på en udskiftning af  fadølsanlægget, så det bliver mere brugervenligt.

Juniorudvalget:

Det er også et spændende og vigtigt udvalg, som Mette Kramer er forkvinde for.

Juniorantallet er stadigt stigende, og der er stor aktivitet til træning, som er udvidet til 2 gange ugentligt.

Sidste sommer havde vi rekordstor deltagelse i Junior Camp med 33 børn, og vi havde DGU’s Golfzilla stående i uge 28, til glæde for børn og voksne.

Juniorerne har været på tur til Danmarks største golfklub, Smørum Golfklub, hvor de spillede turnering.

Klubbens U15 hold med Sofus, Gustav og Noah blev puljevindere i DGU’s hulspilturnering. De kom videre til landsdelsfinalen. Det er flot.

I juniorafdelingen har der med succes, været fællesspisninger med familier.

Mette har deltaget i DGU’s store Juniorkonference, og har udvekslet erfaringer med DGU’s ansatte og trænere.

Det bliver lagt mærke til Samsø Golfklub blandt de andre klubber i Danmark.

Sportsudvalget:

Mette Kramer er også forkvinde i dette udvalg.

Vi havde et Superveterangolf-hold med til Regionsgolf. Eliteholdet spillede 6 kampe i 5. division. Flot at vores klub kan vise flaget til diverse turneringer.

Vi fik en favorabel aftale med Samsø Rederi, som gør at vores hold rejser med deres færge til meget billige priser.

Grupper:

Mette Gjerulff er forkvinde i dette udvalg.

Der er mange forespørgsler fra store og små grupper, der ønsker at komme til Samsø. Den største gruppe vi har haft i 2019 er på 72 personer, der spillede i 3 dage. Gruppen har været her i mange år, og kommer også igen i 2020 med samme antal. Dog har de problemer med at finde overnatnings -muligheder til så mange.

En anden stor gruppe, som er kommet i mange år, spiller i 5 dage.

Andre grupper af forskellige størrelser kommer også år efter år, og heldigvis kommer der nye til hvert år.

Indtægterne fra gruppebesøg er meget vigtig for klubbens samlede økonomi.

Regel og handicapudvalget:

Mette Gjerulff er også forkvinde i dette udvalg, hvor der nu er 5 regelkyndige.

Der er brugt mange ressourcer på de nye regler. Reglerne som blev implementeret i golfspillet i 2019, er mere enkle end de tidligere.

I forbindelse med de nye regler, har vi i samarbejde med Samsø Efterskole haft besøg af regelekspert Brian Oswald, fra Oswald golfakademi, der guidede os igennem de nye regler. Derudover har udvalget holdt regelmøder for medlemmerne.

Udvalget har udarbejdet få lokalregler, så spillet bliver så enkelt som muligt.

Udvalget har i samarbejde med baneudvalget været rundt for at placere de røde pæle i alle  strafområderne.

Indarbejdelse af de nye golfregler er gået godt.

Nyt handicapsystem skulle have været igangsat den 1/1 2020, så det er der også arbejdet meget med i udvalget, som har opfordret til indberetning af flere EDS scores, så alle spillere får et retvisende handicap – hvilket også er sket.

Det nye handicapsystem er nu udsat til 1/1 2021, så bliv ved med at aflevere EDS score i 2020.

Mange medlemmer, især de nye flexmedlemmer ønsker at få skønsmæssigt ændret deres handicap på baggrund af scorekort, sygdom eller årspauser.

Ved årsskiftet er der udført årsrevision af handicap.

Nyhedsbreve:

Mette Gjerulff er tovholder for samling og udsendelse af nyhedsbreve, sætte billeder og oplysninger på Facebook og hjemmesiden.

Der er rigtig mange aktiviteter i vores golfklub i løbet af året, og fra bestyrelsens side forsøger vi efter bedste evne, at holde medlemmerne løbende opdateret. Det gør vi via nyhedsbrevene og årskalenderen, som vi håber i sætter pris på, og læser dem.

Nyhedsbrevene skal betragtes som en ekstra service til klubbens medlemmer, og det fritager ikke det enkelte medlem, for at følge op på det, som han eller hun finder vigtigt.

Turneringsudvalget:

Formand for dette udvalg er undertegnede, med stor hjælp af Marianne Duelund.

I den forgangne sæson er der afviklet 19 turneringer incl. klubmesterskaberne.

Tilslutningen til turneringerne har desværre været vigende i sidste sæson, selvom der har været fine præmier at spille om.

Jeg vil gerne appellere til, at der er flere som bakker op om klubbens turneringer. Prøv og få nogle af jeres golfkammerater, som normalt ikke spiller med i turneringerne, til at komme og spille med.

De vil få en god oplevelse ved at spille med.

Alle i turneringsudvalget lægger et stort arbejde i udvalget, for at skabe aktiviteter for klubbens medlemmer og gæster.

Årets klubmesterskaber blev vanen tro afholdt i September måned, og gav følgende resultater:

Slagspil:

Junior: Klubmester Gustav Hemmingsen.

Damer: Klubmester Mette Kramer.

Veteran damer: Klubmester Ulla Jensen.

Herrer: Klubmester Jesper Rasmussen.

Old Boys: Klubmester Thony Hadersland.

Veteran Herrer: Klubmester Søren Søgaard.

Hulspil:

Junior: Klubmester Gustav Hemmingsen.

Damer: Klubmester Mette Gjerulff.

Veteran Damer: Klubmester Ulla Jensen.

Herrer: Klubmester Jesper Rasmussen.

Veteran herrer: Klubmester Søren Søgaard.

Hus og forskønnelsesudvalg:

Udvalget som har Lasse Bundgaard som formand. Mette Kramer har været tovholder i forskønnelsesudvalget.

Klubhuset er peppet op med sofakrog, lysestager, lysdæmpere, billeder på væggen, og i gangen er der blevet mere lyst og brugervenligt.

Gamle billeder er hængt op, og til skræk og advarsel bliver der senere ophængt billeder af bestyrelsen.

Nye køleskabe som fylder mindre er opsat.

Medlemmer:

På medlemssiden har der været en særdeles god udvikling.

I DGU gør man status over medlemsantallet i alle landets golfklubber hvert år den 30/9.

Samsø Golfklub har haft følgende udvikling:

30/9 2014:        586 medlemmer

30/9 2015:        663 medlemmer

30/9 2016:        746 medlemmer

30/9 2017:        871 medlemmer

30/9 2018:     1.110 medlemmer

30/9 2019:     1.460 medlemmer

Det er en fremgang på 874 medlemmer på 6 år, og alene det seneste år er der tale om fremgang på 350 medlemmer, den næststørste fremgang blandt 195 golfklubber i Danmark.

Samsø Golfklub er i dag i særklasse den største idrætsforening på Samsø, målt på medlemsantallet.  Vi er den største golfklub i Østjylland, og nr. 15 i Danmark, blandt 195 golfklubber. Hvem havde troet det, da klubben startede for lidt mere end 25 år siden.

Det er selvfølgelig primært antallet af Flexmedlemmer der er vokset meget markant, men klubben er også vokset stille og roligt på de øvrige medlemskategorier.

Kan oplyse at klubben fra den 1. januar til i dag har fået mere end 200 nye flexmedlemmer.

Vi håber den meget positive trend kan fortsætte.

Vi havde fornøjelsen af at DGU`s personale udflugt sidste år gik til Samsø, hvor de spillede vores bane. Der blev også tid til at fortælle dem lidt om hvordan vi driver en golfklub i vandkant’s Danmark.

Tilbagemeldingen fra dem var ros og anerkendelse for klubbens arbejde.

Formanden for DGU var også forbi og spille Samsø Golfbane.

DM i golf for efterskoler blev afviklet på Samsø.

Et nyt tiltag i 2019 var fællesspisning i Klubhuset hver 3. mandag i måneden.

Det har fået en fin start, og her i 2020 kombinerer vi det med oplæg og foredrag.

Golfittnes er også et nyt tiltag i 2019/2020, som er godt besøgt.

I løbet af 2019 er der afholdt 12 bestyrelses-

møder, masser af udvalgsmøder, samt personalemøder.

Den årlige bestyrelsestur, med ægtefæller og egenbetaling for dem, gik sidste år til Tange Sø Golfklub.

Turen bruges til at lære nyt fra andre golfklubber, teambuilding og styrke de sociale relationer omkring bestyrelsen.

Der er mange fokuspunkter som bestyrelsen  hele tiden arbejder med. Det at drive en golfklub i Danmark er lidt af en udfordring, og denne udfordring bliver ikke mindre, når klubben ligger i en mindre kommune, i et tyndt befolket område som Samsø.

Et af de store fokuspunkter, som der er arbejdet på i mange år, er huslejebetalingen til Samsø Kommune for leje af jorden.

I min tid i bestyrelsen har vi haft en løbende dialog med Samsø Kommune omkring den årlige husleje. Der er af flere omgange foretaget en nedsættelse af den, for til slut at ende med en ordning, som svarer til en          0 husleje fra 1/1 2020.

Jeg kan oplyse, at ifølge den oprindelige huslejekontrakt er huslejen for 2020 beregnet til 361.222 kr. stigende til 444.258 kr i 2027. Der er en verden til forskel.

Derved bliver Golfklubben ligestillet med den øvrige idræt på Samsø, som ikke har betalt husleje for brug af kommunale anlæg.

Det er også en anerkendelse af, hvor vigtig Samsø Golfbane er for hele Samsø.

Jeg vil gerne rette en tak til den samlede Kommunalbestyrelse for denne beslutning.

2020:

Vores trænere Mette Kramer og Jesper Rasmussen fortsætter deres arbejde i klubben.

Vi får igen i år besøg af Iben Tinning.

Golfklubben har været med på den store feriemesse i Herning, Ferie for Alle, for at tiltrække flere gæster til Samsø og Samsø Golfbane.

Det sker i et godt samarbejde med en lang række turistaktører og samarbejdspartnere fra Samsø.

I år var der ca 63.000 betalende gæster på messen.

Der kommer nye tee-stedsmarkeringer og baneoversigter op. Det fortæller Thomas mere om senere.

Vaskepladsen hvor vi rengører vores udstyr

bliver forbedret med flisebelægning.

Der bliver opsat et skilt hvor der bydes velkommen til Samsø Golfklub, og oplyst om at der køres ind på sprøjtefrit område.

Når man forlader golfbanen, vil der stå, tak for besøget.

Vi skal afholde ECCO-Tour den 7 – 10. juni.

Det bliver en stor og spændende begivenhed på Samsø Golfbane.

I det hele taget ser det ud til at vi får et travlt forår i Golfklubben, med mange aktiviteter og gæster. Så vi håber på godt vejr.                 Vi fortsætter med at udsende nyhedsbreve, som er vigtigt for at holde et højt informationsniveau til medlemmerne.

Husk arbejdsdagen lørdag den 4. april kl. 9.

Der skal lyde en stor tak til alle Golfklubbens mange trofaste sponsorer og samarbejds-

partnere.

Der bliver ophængt en sponsortavle med alle klubbens sponsorer. Den ophænges på væggen ind mod omklædningsrummene, så den kan ses fra terassen.

Bestyrelsen vil også gerne sende en rigtig stor tak til Samsø Festival, for et godt samarbejde. Det er helt fantastisk den måde som Samsø Festival bakker op om øens foreninger, herunder Samsø Golfklub. Sidste år uddelte Festivalen ca 1 mill kr til mange foreninger på Samsø.

Samsø Golfklub modtog i den forbindelse 138.000 kr.

I forbindelse med festivalen sidste år, var der 12 frivillige fra Golfklubben, som meldte sig som vagt. Det var nogle lange vagter. I år bliver det ca 3 timers vagter.

Festivalen doblede op på betalingen for vagter, så Golfklubben modtog 9.000 kr.

Hvis i er interesseret i at høre mere eller melde jer som vagter i 2020, så er det Pia der

kordinerer dette.

Herfra skal der lyde en kæmpe tak til Samsø Festival.

Til slut vil bestyrelsen gerne takke medarbejderne og alle de frivillige, for jeres store indsatser for Golfklubben i 2019.

Som formand, vil jeg gerne sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen, tak for et godt og konstruktivt samarbejde.

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens

Beretning.

Tak for jeres opmærksomhed.