Spring til indhold

ÅBNING AF BANEN

 • af

OPDATERET 30. APRIL 2020

Dansk Golf Union har denne gang foretaget en række mindre justeringer i de allerede udsendte anbefalinger i forbindelse med aktiviteter og brug af klubbernes faciliteter under corona-krisen.

Justeringerne omfatter:

 • Fjernelse af anbefaling om bestemt tidsinterval mellem bolde, Samsø Golfklub bibeholder 10 minutter mellem hver tid, til og med 10. maj 2020
 • Mulighed for at lukke igennem, når der holdes behørig afstand mellem spillere
 • Rengøring/afspritning af buggies & trollies ved udlejning. Buggies kan kun benyttes af én person eller af to personer, hvis de er fra samme husstand
 • Fjernelse af anbefaling om kun én person i bagrum ad gangen.
 • Samsø Golfklub har åbnet 1 banetoilet – som vil bliver gjort rent og afsprittet flere gange dagligt.

Danmark er så småt ved at åbne op og Samsø Golfklub følger DGU´s anbefalinger for brug af faciliteter i perioden til den 10. maj 2020.

Banen.

Der sættes rør skåle i hullerne så det nu er muligt at spille handicap regulerende runder.

Vedr. vilkår og regler henvises til dette link https://www.golf.dk/nyhed/s%C3%A5dan-kan-dine-runder-v%C3%A6re-handicapt%C3%A6llende-lige-nu

Scorekort.

Da der ikke er adgang til at udskrive scorekort, lægges der til gree-fee gæster nogle scorekort i starterhuset.

Det er også muligt at downloade App´en GLFR, og indtaste sin score der.

Du kan også downlode App´en Golfbox, hvor der kan bestilles og godkendes tider, og indtastes score.

Vi opfordrer alle til at booke tider i golfbox.

Ved brug af trænings faciliteter opfordrer vi til at man selv medbringer værnemidler (sprit, handsker og evt. egen spand.)

DGU anbefaler kontrolleret adgang til greenfeespil, firebolde og træningsfaciliteter

Forsigtighed bør stadig være det bærende princip i golfklubberne. Men Dansk Golf Union

anbefaler nu en model, der giver golfspillere lidt flere muligheder for at komme ud på

banerne.

Anbefalinger til spil på banen

 1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde.
 1. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste

spillemakkere (klubben kan eventuelt indføre begrænsning i Golfbox).

 1. Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til

golfbanen for spillere fra forskellige husstande

 1. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 1. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart

før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem

umiddelbart efter afsluttet spil

 1. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres
 1. Hullet tilpasses (evt. med foring i hullet) så bolden kan fjernes uden berøring af flag,

hulkop eller hulkant. I dette tilfælde kan der reguleres handicap. Se særskilt klubnyt

om handicaptællende runder i forbindelse med corona modificerede golfbaner

 1. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)
 1. Vandhaner på banen lukkes
 1. Affaldsspande og lignende tildækkes
 1. Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og påtale, hvis

anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.

 1. De samme retningslinier gælder ved åbning af par 3-baner.

Anbefalinger vedr. åbning af træningsfaciliteter (DGU & PGA)

 1. Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer i forbindelse med

åbning af træningsfaciliteterne

 1. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 1. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes – det

maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af puttinggreens).

Brug kun egne bolde på putting green.

 1. Max 5 spillere på chipping green ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes det

maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af chipping

greens). Brug kun egne bolde på chipping green

 1. Max 10 spillere på driving range ad gangen (inkl. pro’er) (Lokale forhold skal

indtænkes – det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen på driving range)

 1. Sørg for, at der er min tre meter afstand mellem måtter/udslagssteder på driving

range (fjern evt. hver anden måtte)

 1. Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i

umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til

træningsfaciliteterne og derefter ud at spille

 1. Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på

range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem.

 1. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt

andet i forbindelse med boldmaskine, spande opsamler og andre potentielle

smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Brug evt. håndsprit, engangshandsker,

egne spande mv.

 1. Lav eventuelt tidsbestilling på måtter/udslagssteder på driving range.*

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har

sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber

 1. Træneren bør til enhver tid sikre minimum to meters afstand til elever
 1. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
 1. Undervisning på driving range bør foregå på et afgrænset område, der kun er

beregnet til undervisning

 1. Ved gruppelektioner(begynder, juniorer mv.) bør der maksimalt være 4 elever og dig

selv. Hvis ikke du kan garantere et sikkert miljø, er du nødt til at have færre elever i

gruppelektioner

 1. Træneren skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og

hensigtsmæssig adfærd

Andre praktiske anbefalinger

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bagrum ad gangen
 1. Såfremt toiletfaciliteter holdes åbent, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask,

borde, dørhåndtag mv.

 1. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres.
 1. Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 1. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres

anvisninger

 1. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem

umiddelbart efter at runden er færdigspillet

 1. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 1. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en

bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de

andre bolde.

 1. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad

være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 1. Undgå at berøre flagstangen
 1. Affald og knækkede tees tages med hjem af den enkelte spiller
 1. Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og

hensigtsmæssig adfærd

 1. For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad

overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her:

https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper__

Pas godt på jer selv.

Bestyrelsen.

SAMSØ GOLFKLUB ÅBNER FOR SPIL FOR EGNE MEDLEMMER PÅ NEDENSTÅENDE VILKÅR EFTER DGU´S ANBEFALING OM SPIL I TO-BOLDE.

31/03 – 2020 | Dansk Golf Union Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde.

 1. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker
 2. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
 3. Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op af hullet
 4. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres
 5. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)
 6. Vandhaner på banen lukkes
 7. Affaldsspande og lignende tildækkes
 8. Det er kun klubbens egne medlemmer, som bør have adgang til banen
 9.  Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt lukke banen, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt

Andre praktiske anbefalinger

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bag rum ad gangen.
 2. Alle træningsfaciliteter holdes lukket
 3. Alle toiletfaciliteter holdes lukket, og vaskepladser bør afspærres.
 4. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres
 5. Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 7. Undgå at berøre flagstangen
 8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning

DGU fastholder anbefaling om lukning til hastelov er behandlet

26. marts 2020
 

Dansk Golf Union anbefaler, at golfbaner holdes lukket til og med den 31. marts, hvor Folketinget skal behandle en ny hastelov, der blandt andet giver myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner. 

På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner.

Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet.

– Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t. uvist om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

– Det er en utrolig svær problemstilling at navigere i, fordi der er så forskelligartede holdninger og interesser. Det er ikke, og har ikke været, vores ønske at fastholde en flere måneder lang anbefaling om at lukke landets baner. Det ligger os stærkt på sinde at komme videre hurtigst muligt og som et samlet golfdanmark. Vi ønsker alle at komme ud og spille golf under sikre og betryggende forhold, lyder det fra Lars Broch Christensen.


Dansk Golf Union vil løbende holde spillere og klubber informeret som sine overvejelser og beslutninger. Vi kommer med en ny udmelding senest den 1. april.

KÆRE ALLE.

Bestyrelsen i Samsø  Golfklub har besluttet at følge nedenstående anbefalinger fra DGU. Det betyder at klubhus, par-3 banen, 18-hullers banen og alle træningsfaciliter er lukket. Indtil videre gælder dette frem til 30. marts 2020. 

DGU anbefaler, at golfklubberne lukker deres klubhuse, golfbaner og træningsfaciliteterStatsministeren har i dag meddelt, at restauranter og cafeer skal lukkes og det skal indendørs idrætsfaciliteter også. Ligeledes opfordres der til, at danskere ikke forsamles mere end 10 personer, både inde og ude. Statsministeren opfordrer folk til at blive hjemme og sundhedsstyrelsen siger, at “nu er det alvor”.

Dansk Golf Union anbefaler derfor, at golfklubberne lukker deres klubhuse, indstiller spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter, foreløbigt frem til 30. marts.

Golfsporten må tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation og vi må alle huske på, at golf ikke er en nødvendighed. 

Nogle vil argumentere for, at der fortsat kan spilles golf, da vi ikke nødvendigvis forsamles mere end 10 personer og golf spilles udendørs. I DGU mener vi, at vi i videst mulig omfang bør bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund. Selvom det er fristende at holde åbent for spil med en række restriktioner for at mindske smittespredningen, så mener vi ikke, at tiden er inde til at løbe denne risiko. Er vi i tvivl, bør vi lade være – og vi er i tvivl – og derfor denne anbefaling. Dansk golf vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning, når nu vi har en anden mulighed. Samtidig har vi rigtig mange ældre golfspillere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet.

Det vil igen blive tid til golf, når situationen er under kontrol, men for nu anbefaler DGU, at vi indstiller vores fantastiske idræt til fordel for at støtte op om og tage et fælles ansvar for, at mindske spredning af coronavirus i Danmark.

DGU og DGA anbefaler, at der i klubberne findes et setup, som plejer banerne i det omfang det er forsvarligt for klubbens greenkeepere og som samtidig sikrer, at vores golfbaner er bedst muligt klar til sæsonen for alvor går igang.

I DGU kommer vi naturligvis til at følge situationen tæt og vi melder ud, så snart vi mener, at tiden er den rette til igen at spille golf i Danmark.

På vegne af DGU’s bestyrelse

Lars Broch Christensen, formand, 21 94 62 30
Morten Backhausen, direktør, 20 45 93 23