Samsø Golfklub ønsker at tage hensyn til de traditioner, der er for påklædning i forbindelse med golfspillet. I Samsø Golfklub forventer man derfor at man har almindelig pænt tøj på. Derfor ønsker vi ikke undertrøjer, fodboldtrøjer, soltoppe, korte shorts og joggingtøj på vores golfbane.

Ordens regler og oplysninger

01. Afstandsmarkeringer i siden af fairway, hvid 200m, gul 150m, rød, 100m, blå 50m er til forkant af green

02. Start ikke på Hul 10 UDEN TILLADELSE fra klubbens kontor.

03. Bolde slået out of bounds må IKKE HENTES på nabojord

04. 1. og 13. hul: Slå ikke ud før du har sikret dig, at der ikke er spillere bag bakke eller dige.

05. 4. og 8. hul: Slå ikke ud, når der er færdsel på vejen.

06. 7. hul gul tee: Slå ikke ud, hvis der er spillere på 18. tee, hvid eller gul.

07. Læg riverne helt ind i bunkerne.

08. Læg tørv på plads på fairway og ret nedslagsmærker op på green.

09. Der tillades max. 4 spiller i en bold.

10. En runde (4-bold) bør højest tage 4 timer og 30 min.

11. Vær altid klar til at slå, når det er din tur, og luk hurtigere spillere igennem.

12. Banearbejdere har altid fortrinsret på banen.

13. Der er drikkevand ved hul 1 og hul 10.

14. Der er toiletter ved hul 10 og 13.

 

..i klubhuset

1. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.

2. Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko.

3. Alle glemte sager på golfklubbens område anbringes i uaflåst depot, uden ansvar for Samsø Golfklub.

4. Uafhentede effekter destrueres ved sæsonafslutning.

5. Hunde må ikke medtages i klubhuset, men kan medbringes i snor på terrassen under

    hensyntagen til andre gæster.

6. Klubben er uden ansvar for spillers eller gæsters værdier og effekter.

7. Alle Samsø Golfklubs lokale er røgfrie.

 

 

Der er mulighed for tidsbestilling i GolfBox i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 20.00 Medlemmer og gæster kan booke for hele sæsonen, fra 1. april, når turneringsplanen er klar.

  • via linket til GolfBox fra forsiden
  • via GolfBox direkte
  • via info-standeren i klubhuset.

Medlemmer og gæster kan altid booke på selve spilledagen. Ved booking får spilleren en starttid. Tiden skal godkendes senest 10 minutter før starttid.

Afvigelser fra ovenstående kan aftales med sekretariatet.

 

1. Banemarkeringer:

    Hvide pæle - out of bounds

    Gule pæle – vandhazard

    Røde pæle – parallel vandhazard

    Blå pæle – areal under reparation

    Blå pæle med sort top – areal under reparation med spilleforbud

    Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

2. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

3. Alle stier er integrerende dele af banen.

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.

5. Areal i fårefolde er areal under reparation med spilleforbud. Regel 25-1

6. Installationer og hegn i forbindelse med fårefolde er ikke- flytbare forhindringer. Regel 24-2.

7. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

    Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes.

    Bold eller boldmarkering skal genplaceres som foreskrevet i 18-2, 18-3 og 20-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:

Hulspil: tab af hul. Slagspil: 2 straffeslag

8. En spiller må kun skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, oplyses om andet er dette i strid med Regel 14-3.

STRAF: 

Hulspil: tab af hul. Slagspil: 2 straffeslag

For efterfølgende overtrædelse: Diskvalifikation.

Samsø Golfklub har både alene og i samarbejde med Samsø Energiakademi i en årrække arbejdet for omstilling til miljørigtig drift.

Samsø Golfklub har en vedtaget miljøpolitik om, at vi i 2030 vil være co2-neutrale. Dette mål opnås gennem en bæredygtig drift og vi har derfor siden 2012 ikke anvendt nogen former for sprøjtemidler på golfklubbens arealer.

Samsø blev i 1997 udnævnt til Danmarks vedvarende Energi Ø og er i dag mere end 100% selvforsynende med energi - og arbejder for en fossilfri og miljørigtig ø. Denne proces har givet værdifuld erfaring og rutiner i at drive processer med folkelig opbakning og ikke mindst møde og løsne barrierer for at nå i mål.

Samsø Golfklub har p.t. realiseret sin miljøpolitik på følgende punkter:

  • Jordvarme
  • Energibesparende køretøjer
  • Energibesparelser i bygninger
  • Indførelse af bæredygtig drift af baner
  • Banevanding via solkraft og vindmølle
  • Får afgræsser rough, i flytbare folde.

Omstillingen til miljørigtig drift har i høj grad styrket den i forvejen gode naturoplevelse på Samsø Golfbane. Insekter trives, plejer miljøet og indgår i den naturlige fødekæde. Alle dyrearter, også større såsom hare, rådyr, fugle, "Den grønne frø" og "Rødhalset lappedykker" har vi også glæde af.

Internt i klubben sender vi nyhedsbreve til vore medlemmer, som beskriver de grønne aktiviteter og laver tiltag som inddrager både medlemmer og green-fee-gæster.

Alle vore medlemmer (og de green-fee-gæster der er interesserede) har et mælkebøttejern med i bag´en og hjælper med at fjerne ukrudt.

Derudover benytter vi vores hjemmeside til beskrivelse og orientering og lægger billeder og nyheder på vores Face-book-side.

Vi har kontakter til landsdækkende aviser og magasiner, og bruger også den lokale avis, som bla. har bragt artikler om vore solcelledrevne maskiner.

Vi har haft besøg af TV2, både øst og vest. i forbindelse med bæredygtig drift.

Vi har haft besøg af mange grupper, eks. kan vi nævnte Provstiforeningen, der ønsker et grønt bæredygtig område, mange gymnasieklasser er på besøg og er meget interesseret i det bæredygtige miljø.

Eksternt anvendes Samsø Golfklubs resultater endvidere på Samsø Energiakademi, som har 6000 nationale og internationale gæster om året. Vi har haft 20 grupper fra Energiakademiet på besøg for at se på driften. Golfklubben bruges ofte som eksempel for disse gæster - og når golfspillere besøger Energiakademiet fristes disse ofte til at gå en runde eller senere komme tilbage på golfferie. Samsø Golfklubs miljøarbejde er en gevinst og en god og tydelig historie f.eks. har vi haft gæster fra Ungarn, Japan, USA, Sverige, Kina, Norge, Holland og selvfølgelig Danmark.

Vi har mange søer på vores bane, og de er alle fredet og med et rigt dyreliv. V har opsat 100 stærekasser i 2007, og fuglene sørger for at bekæmpe stankelbenslarver fra banen, så vi derved undgår sprøjtemidler.

Vore diger og levende hegn har været fredet de sidste 9 år, og vi bruger ingen sprøjtemidler på golfklubbens arealer.

Vi bruger kun organisk gødning og laver forsøg med nye græstyper som f.eks. mikro-kløver der ikke kræver de samme vækstbetingelser som f.eks. græs.

Alle medlemmer og interesserede green-fee-gæster har fået udleveret mælkebøttejern og inddrages dermed i den grønne vedligeholdelse af golfbanen.

Mange - både fastboende på Samsø og øens gæster - benytter golfbanen til en vandretur, og nyder den smukke havudsigt og natur.

Vi har sammen med ornitologisk forening arrangeret fugletur på golfbanen med stor deltagelse af gæster der ikke spiller golf.

Ældresagen har faste arrangementer med vandreture på banen, og vi har også tilknyttet petanque-klub med bane.

En del af vore buggy´s er solcelledrevne, ligesom vi også har en el-klipper som er drevet af solceller. Vi har jordvarme til opvarmning af klubhus og maskinhus, og har foretaget efterisolering i vore bygninger, ligesom vi naturligvis også har el-spare pærer overalt.

Vi håber på et fremtidigt samarbejde med Energiakademiet og DGU om et undervisnings -og testcenter for "grønne" maskiner "grønt" byggeri og grønt drift af golfbaner.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her