Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. april 2018 kl. 17.15 i klubhuset

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Mette Gjerulff, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Leon Mathiasen og Mette Kramer. Afbud fra: Søren Møller

1. Nyt fra Formanden:

Golfens dag den 22. april, hvor man kunne tage en bekendt med ud og prøve at spille, blev en stor succes. 15 personer var tilmeldt, 20 personer fremmødte og 5 meldte sig ind på dagen. Vi håber flere indmeldinger er på vej.

Der var arbejdsdag den 24. marts og 30 personer var fremmødt. Der blev lavet rigtig mange gode ting denne dag. Stor tak for indsatsen.

Der har været afholdt kursus i hjertestarter, ( hænger ved hoved indgangen til klubhuset ) 12 personer var tilmeldt, og fik et godt indblik i førstehjælpen hvis uheldet skulle være ude. Alle har givet positive tilkendegivelser. Skulle der være flere, som godt kunne tænke sig et indblik i brug af apparatet, vil det være muligt at lave endnu et kursus på et senere tidspunkt.

Fredag den 19. april havde vi besøg af 25 anlægsgartnere, som havde et 2-dages seminar på Samsø. Thomas Pihlkjær fortalte om driften og vedligeholdelsen af vores golfbane. Alle var imponeret over banens tilstand og kvalitet. Stor ros til greenkeeperstaben.

2. Økonomi V/Mette Gjerulff

Kassereren gennemgik regnskabet. Der er en restance pt. på kr. 103.000,- for manglende indbetaling af kontingent. Der er pt. nye medlemskaber, fortrinsvis flexmedlemskaber for kr. 95.000,-

3. Nyt fra udvalgene 

Baneserviceudvalg: Der er afholdt møde i udvalget og ”vagtplanen” for starter og baneservice er lavet for de større grupper/gæster, som kommer og spiller her i foråret.

Handicap- og regeludvalget: Den nye ”rating” af golfbanen vil blive gennemført i maj måned. Resultatet vil fremkomme umiddelbart efter, når man er klar med nye scorekort, handicapnøgle, mm

Sponsorudvalget: Hul 15 har fået ny sponsor: Depotet. Vi ønsker dem velkommen som sponsor. Det er nu muligt at blive flagsponsor, da flag på green fra hul 1 – 9 er blevet ledig. Der er ligeledes mulighed for sponsorat af vor info-skærm i klubhuset.

Grupper: Vi får besøg af ca. 10 større el mindre grupper her i maj og juni.

Baneudvalget: Hul 3 er nu færdigetableret

Turneringsudvalget: Alle turneringer for 2018 er nu lagt på golfbox, incl. Alle turneringer i vor jubilæumsuge ( uge 33 ) 

Jubilæumsudvalget:  Jubilæumsudvalget søger frivillige til at gi et ”nap” med i uge 33. mere herom senere i et af vores nyhedsbreve.)

4. Open by Night den 11. maj

Vi deltager ikke i år

5. Sponsordagen 18.5. kl. 16

Fra bestyrelsen deltager Henrik S., Leon, Mette K., Henrik G., Lasse. Vi spiller Texas scramble (gerne på bag-ni) med en holdkaptajn på hver hold. Gæsterne trækker lod om hvilke hold, de skal på. (Leon og Mette er matchledere)

6. Sct. Hans arrangementet den 23/6 2018

med Flinchs Hotel som sponsor Match + spisning. Årets båltaler er Carsten Kruse. Lasse Bundgaard og Pia er tovholdere.

7. Besøg Iben Tinning den 3. og 4. maj 2018

Færgen er sponsor for færgebilletter til Iben og familien.

8. Frivilliges Opgavebank V/Mette Kramer

Indimellem kan der være opgaver i diverse udvalg, der mangler hjælpere til. Vi vil lave opslag på tavlen med helt konkrete opgaver med tidsramme. Fx: Til at hjælpe nye medlemmer og juniorer godt i gang på par 3-banen om mandagen. Vi håber, nogle af medlemmerne vil melde sig til en tjans.

9. Eventuelt

Et medlem har søgt om tilladelse til at have et privat el-køretøj i klubben. Bestyrelsen giver tilladelse til dette.

Skilt hul 15 skal ændres – der er kommet ny sponsor.

Referat: Leon Mathiasen og Mette Kramer

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her