Referat af bestyrelsesmødet mandag den 19. marts 2018.

Tilstede: Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Søren Møller, Mette Gjerulff, Henrik Sørensen, Leon Mathiasen (referent). Afbud: Mette Kramer.

1 Nyt fra formanden. Der arbejdes videre med Ø-golf Master

2 Generalforsamling. 30 fremmødte tilkendegav at det var et positivt resultat og der kom rosende ord til bestyrelsen.

3 Fordeling af udvalgsposter. Der var genvalg til alle poster.

4 Bestyrelsesmøder i 2018. 23 april 22 maj 18 juni 6 og den 20 august 17 september 22 oktober 19 november 10 december

5. Jubilæumsugen, uge 33.. Green fee nedsættes i jubilæumsugen til kr. 250,- Matchfee i jubilæumsugen nedsættes til kr. 25,- Turneringsprogrammet blev godkendt og lægges ind på golfbox. Der arbejdes på længere åbningstider i shoppen og teltet hele ugen.

6. Køb af maskiner. Vi har fået et leasing tilbud fra 2 forskellige aktører. Der blev besluttet at købe.

7. Golfens dag den 22. april. Der laves flyers samt anden form for markedsføring til golfens dag samt evt. for at få nye medlemmer. Start kl. 10 og slutter kl. 12 med en grill pølse. Der nedsættes et udvalg bestående af Henrik S + Henrik G og Mette G. som laver notat til nye og kommende medlemmer.

8. Persondataforordning. Reglerne omkring dette nye regelsæt blev drøftet. Der skal arbejdes videre med denne forordning. Der blev besluttet at vi køber ”risma” systemet som afklarer hvad vi skal arbejde videre med.

9. Orientering fra DGU-Repræsentskabsmøde ved Mette G. Der blev orienteret bredt om nye tiltag og tips og ideer og selvfølgelig de ny golfregler som træder i kraft 2019. Der indkaldelse til regelaften efterår 2018.

10. Nyt fra udvalgene. Der arbejdes videre med justering/omlægning med hul 3. Der arbejdes videre i regel og handicapudvalget med kursus til nye medlemmer. Der er opstartsmøde i kantine- og baneservice i uge 12. Klubben har tilmeldt sig Abacus Cup

11. Arbejdsdag lørdag den 24/3 2018. Der startes kl. 9,00 og forventes at være færdig til spisning kl. 12 12.

Eventuelt. Der var intet under evt.

Referent: Leon Mathiasen.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her