Tilstede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Leon Mathiasen, Søren Møller og Mette Gjerulff (referent)

Afbud: Mette Kramer.

Nyt fra formanden.

Vi modtager 25 festivalbilletter fra Samsø Festival, som sælges fra shoppen.

Mette Gjerulff og Pia Bundgaard deltager i DGU-s repræsentantskabsmøde, den 16. og 17. marts.

Hjertestarterkursus på Samsø Redningskorps, på Industrivej, den 4. april 2018, tilmelding på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 15. marts 2018.

Årsrapport v/Mette Gjerulff. Den reviderede Årsrapport blev gennemgået og godkendt. Rapporten viser et overskud på kr. 72.410.

Bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet.

Der er brugt penge på ombygning af værksted, og afslutning af backkrum og shop. Sandbunker, plansilo m.v. hvilket naturligvis er indeholdt i regnskabet.

Generalforsamling 10/3 2018 v/Henrik Sørensen.

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Indkaldelse 2 uger før generalforsamlingen,

Mette G. sætter indkaldelse på hjemmeside og opslagstavle. Regnskabet ophænges i klubben og sættes på hjemmesiden. Henrik Lindbøg Hansen er på valg, og modtager genvalg.

Suppleanter: Leon Mathiasen, og Søren Møller, modtager genvalg.

Liste med stemmeberettigede udarbejdes af Mette Gjerulff. Henrik Gylling og Leon Mathiasen, udleverer stemmesedler. Henrik Sørensen kontakter pressen. Bestyrelsen mødes kl. 13.00.

Bestyrelsens beretning v/Henrik Sørensen.

Henrik Sørensen sender udkast til beretning.

Økonomi v/Mette Gjerulff

I december blev kontingentopkrævningerne for 2018 udsendt, til betaling den 22. januar 2018. Der blev udsendt for kr. 1.322.880, og kr. 83.500,- skabsleje, mv.

Der er budgetteret med kontingenter på kr. 1.450.200,-  da der budgetteret med tilgang af medlemmer. Der er d.d. en restance på ca. kr. 150.000. 10 fuldtidsmedlemmer, 10 hverdagsmedlemmer, 3 long distance, 4 ung-seniorer, 5 juniorer og 180 flexmedlemmer. Der er udsendt erindringsskrivelse den 7. februar 2018, til alle der var i restance. Der udsendes rykkerskrivelse ud sidst i uge 8.

Der er i 2018 indmeldt 90 flexmedlemmer.

Der er søgt lokale- og medlemstilskud, hvor vi har indberettet antal medlemmer under 25 samt lokaleudgifter. Vi har fra Samsø kommune modtaget kr. 5.250,- i medlemstilskud og kr.13. 622 i lokaletilskud.

Junior rabat aftale. 1 fuldt betalende voksen + max 3 juniorer gratis, for de juniorer der er medlem af klubber der tilbyder ordningen. Samsø Golfklub tilmelder sig ordningen gennem DGU.

Flexmedlemmer v/Mette Gjerulff

Vi har mange flexmedlemmer og de fleste klubber ønsker ikke (på grund af den lave kontingent) at give yderligere rabat. Det samme gælder Samsø Golfklub.

Der kan ikke opnås nogen form for rabat på green-fee til flexmedlemmer.

Aktivitetskalender 2018 v/Mette

Alle der har aktiviteter, sender dem til Mette G, snarest muligt.

Nyt fra udvalgene.

Gruppeudvalg:

Der er en del, store som små grupper der har reserveret tider i 2018.

Der er mange gengangere, bla. GIGT, Netværksgolf, Seniorgolf, Singlegolf, Odderdamer, m.v.

Regel-og- handicapudvalget.

Mange flexmedlemmer ønsker at blive reguleret, da de ikke har spillet længe, de skal aflevere 5 scorekort, så vil der blive taget stilling til hvilket handicap medlemmet kan sættes i.

Mette G. er tilmeldt kursus den 12. marts i Herning, i persondataforordningen der træder i kraft den 25. maj 2018.

Shoppen:

Back-tees nye kollektion kommer uge 10. Ulla Jensen og Mie Pedersen tager den 16. marts til Back-tee i Silkeborg og ser den nye kollektion m.v.

Nyhedsbrev:

Der udsendes nyhedsbrev ultimo februar, så indkaldelse til generalforsamling m.v. kan komme med. Bestyrelsesmedlemmer sender input til nyhedsbrevet til Mette G. senest 25. februar, således brevet kan udsendes den 28. februar, derefter udsendes et nyhedsbrev umiddelbart efter generalforsamlingen.

Turneringsudvalg:

Turneringsplan udarbejdet og offentliggøres på hjemmesiden.

Der afholdes turneringsudvalgsmøde hvor der sættes turneringsansvarlige på de enkelte turneringer. Leon Mathiasen deltager i mødet , i forbindelse med turneringerne i jubilæumsugen.

Kantineudvalg.

Koordineringsmøde afholdes i marts måned.

Markedsføringsudvalg:

Der arbejdes på nye at finde nye sponsorer.

Annonce i Feriemagasinet, samt artikel om juniorarbejdet.

Dansk Ø-ferie har udarbejdet flyers med golftur til Samsø. Samsø Golfklub har udarbejdet flyer med 25 års jubilæum.

Jubilæumsudvalg:

Møde afholdt i udvalget. Leon Mathiasen er koordinator for turneringerne.

Der bliver oprettet et aktivitetsudvalg, der arbejder på de forskellige aktiviteter i ugen.

Eventuelt.

Arbejdsdag fastsættes til 24. marts 2018. Tilmelding på opslagstavlen, eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forespørgsel fra medlem om køb af bil eller scooter.

Referent: Mette Gjerulff

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her