Bestyrelsesmøde Samsø Golfklub den 24 januar 2018.

Til stede: Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Søren Møller, Leon Mathiasen og Henrik Sørensen. Afbud: Mette Gjerulff og Mette Kramer.

Nyt fra formanden. Vi har desværre modtaget opsigelse fra Jesper Rasmussen, der har valgt at søge nye udfordringer. Vi takker Jesper rigtig mange gange for den store indsats gennem årene. Det er derfor med glæde, at kunne meddele, at vi derfor har valgt at ansætte Svend Mikkelsen som Greenkeeper Assistent.

Bestyrelsen havde sidst på året 2017 møde med Kim Uldahl fra DGU for at drøfte visioner for Samsø Golfklub. DGU udarbejder forslag til det videre arbejde. Der er rykket for en tilbagemelding fra DGU primo Januar 2018.

Kursus hjertestarter. Der arrangeres kursus i brug af hjertestarter som er monteret ved indgangen til klubhuset, for klubbens ansatte, frivillige hjælpere og andre interesserede medlemmer. Der kommer et opslag med tilmelding i klubbens nyhedsbrev.

Generalforsamling 10/3 2018. Der afholdes generalforsamling lørdag den 10 marts kl. 14.00 i Klubhuset. Skriftlig forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10 februar 2018 ifølge vedtægterne.

Bestyrelsens beretning. Alle udvalgsformænd fremsender info./ nyhed/ mm. Som skal indgå i bestyrelsens beretning til HS senest den 5 Februar.

Status på prioriteringslisten. Prioriteringslisten blev gennemgået. Flere ting fra listen er allerede implementeret og flere punkter er stadig i forhandlingsfasen.

Golfens dag – Tag med ud og spil. DGU arrangerer ”Golfens Dag” søndag den 22 april som en hvervekampagne. Samsø Golfklub deltager og støtter selvfølgelig arrangementet. Vi afvikler det som Tag med ud og Spil. Der laves bl.a. En flyer og andet markedsføring.

DGU’s Repræsentskabsmøde 16/3 og 17/3 2018 i Korsør. DGU. afholder repræsentantskabsmøde i Korsør den 16 og 17 marts 2018. Mette Gjerulff deltager.

Aktivitetskalender 2018. Aktivitetskalderen for Samsø Golfklub 2018, er godt på vej. Alle BMèr bidrager med info til Mette G. på mail eller bilag i ”postkassen” i Klubben.

Nyt fra jubilæumsudvalget. Jubilæumsudvalget arbejder fortsat med at justerer og tilpasse programmet for uge 33, (jubilæumsugen,) hvor klubben har 25 års jubilæum.

Nyt fra udvalgene.

Turneringsudvalget. Turneringsplanen for 2018 er ved at falde på plads. Den forventes at være klar medio februar.

Sponsor og PR udvalg. Samsø Golfklub, Tina Gylling og Henrik Sørensen deltager på messen ”FERIE FOR ALLE” i Herning den 22-23-24 februar, sammen med andre aktører, som skal være med til at promoverer SAMSØ. Der er konkurrencer og der uddeles flyer og andet markedsføringsmaterialer på standen.

Eventuelt. Der laves et indstik til vor eks. Baneguide som fortæller om ændringen på hul. 3 Arbejdet påbegyndes når vejret tillader det. Der bliver lavet ny baneguide efter at DGU har været på besøg i 2018 for en rating af vor bane.

Næste møde: 19. februar 2018.

Generalforsamling den 10. marts 2018, kl. 14.00.

Referat. Leon Mathiasen

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her