Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. december 2017 kl. 17.00 i klubhuset

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Mette Gjerulff, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Søren Møller, Leon Mathiasen og Mette Kramer.

1. Nyt fra Formanden Vi havde en meget vellykket julefrokost/medhjælperfest den 1. december med 25 deltagere. I en artikel i Golfbladet er der en opgørelse over medlemstilgang-og frafald. Samsø er nr. 9 over klubber med størst netto-medlemsfremgang. Hul 16 var som bekendt nomineret i Dansk Golfs konkurrence ”Danmarks bedste golfhuller”. 9 par 4-huller var med i finalen, vores hul 16 kom ind på en fjerdeplads efter læserafstemningen på golf.dk. Selv om vi ikke vandt, er vi stolte af at indtage en fin placering blandt landets bedste. Ø-golf for seniorer bliver ikke arrangeret i 2018. Der arbejdes videre med en ”Ø-golf Classic”-idé. Der er julehygge for medarbejderne fredag den 15. december. Der deltager tre fra bestyrelsen.

2. Budget 2018 og prioriteringslisten/Mette Gjerulff Kassereren gennemgik budget for 2018. Prioriteringslisten blev gennemgået, og der er i indeværende regnskabsår indkøbt diverse ting til forbedringer primært omkring klubhuset.

3. Dato for bestyrelsesmøder 2018 24. januar og 19. februar kl. 17.15 begge dage.

4. Generalforsamling Lørdag den 10. marts 2018 kl. 14.00

5. Nyhedsbreve emner tekst til samme Hele bestyrelsen og alle udvalgene vil tilstræbe at få flere nyheder/info med i nyhedsbrevene.

6. Nyt fra udvalgene

Baneserviceudvalg: Der har været afholdt kursus med 10 deltagere, og der kommer en opsamling i februar. Handicap- og regeludvalget: Der kommer nye regler pr. 1.1.2019. Klubben har tilmeldt tre personer til regelkursus. Der kommer ny persondataforordning i maj 2018. Vi arbejder på sagen.

Juniorudvalget: Der kommer vinteraktiviteter: biograf og bowling. Klubben er fra næste år tilmeldt kredsturneringen, eftersom vi har mindst fire-fem juniorer, der har kan deltage i åbne juniorturneringer. Der arbejdes på at få en juniorturnering til klubben i samarbejde med Samsø Efterskole.

Turneringsudvalget: Der kommer en gavepakke til åbningsturneringen fra OBH/Tefal. Der arbejdes stadig på at finde en formand for turneringsudvalget. Vi arbejder desuden på at få færre, men lidt større turneringer næste år.

Sponsorudvalget: Der er dialog med diverse sponsorer om den nye sæson. Klubben deltager i Herning-messe den 23.-25. februar sammen med forskellige aktører fra Samsø.

Jubilæumsudvalget: Der er lavet en overordnet plan for uge 33 med forskellige matchformer, reception på jubilæumsdagen den 14. august og festmiddag den 18. august. Der vil blive løbende informeret og afholdt møder, og vi håber mange vil bakke op, både som deltagere og hjælpere.

7. Kalender 2018, aktiviteter i golfklubben På januar-mødet lægges aktiviteter ind. Mette Gjerulff sender skabelon til bestyrelsen.

8. Bestyrelsesarbejdet 2017 – evaluering Vi har drøftet mødeform, samarbejde mm. Samarbejdet fungerer rigtig godt i bestyrelsen med de forskellige kompetencer. Vi skal fortsat have fokus på den daglige drift og økonomistyring, sørge for de bedst mulige rammer for banen, som jo er vores kerneprodukt men også have øje for visioner og udvikling af klubben.

9. Eventuelt Der skal afholdes kursus i hjertestarter. Samsø Redningskorps kontaktes snarest.

Næste bestyrelsesmøde er den 24. januar 2018.

Referent: Mette Kramer

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her