Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. november 2017 kl. 17.00 i klubhuset

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Mette Gjerulff, Henrik Gylling, (Søren Møller deltog under punkt 7), Leon Mathiasen og Mette Kramer. Afbud fra: Henrik Lindbøg Hansen

1. Nyt fra Formanden Bestyrelsen sender en stor tak til Samsø Festival for de 30.000 kr. Stor ros til de frivillige for at møde op til arbejdsdagen, hvor der blev nået en masse. God planlægning af arbejdsopgaver (Mange tak til Thomas og Pia). Klubbens herreelitehold er rykket op i 4. division – stort tillykke med det. Klubben er igen tilmeldt Regionsgolf: i 2018 med et seniorhold (+50) Holdkaptajn Michael Svinth og et superveteranhold (+70) holdkaptajn Hanne Tranberg. Den 28.11. er der Åbent Hus i Sambiosen. Klubben repræsenteres af 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Medlemsudvikling: Vi har fået knækket kurven ift. antal. Vi er nu oppe på 871 medlemmer pr. 30/9 2017, dvs. en stigning på 125 medlemmer i forhold til 30/9 2016. Procentvis er det en stigning på 16,8%. Klubben har haft stor gavn af flex-medlemsordningen. Julefrokost/Medhjælperfest er den 1. december på Flinchs Hotel. Alle, der har arbejdet frivilligt i klubben i år, opfordres til at melde sig til senest 20.11. på listen i klubben.

2. Økonomi V/Mette Gjerulff Kassereren gennemgik regnskabet. Økonomien ser fornuftig ud. Greenfee: Vinterpris 200 kr. for voksne, 100 kr. for juniorer

3. Prioriteringslisten V/Henrik Lindbøg Listen blev udfyldt, og ansvarlige sat på de forskellige poster. Den ansvarlige fremsender priser på de forskellige aktiviteter til Mette G. senest 26. november 2017.

4. Budget 2018 V/Mette Gjerulff Mette fremsender regnskabsspecifikationer 2017 og budget for 2017 til inspiration for udarbejdelse af budget 2018. Deadline for indsendelse af budget fra udvalgene er den 26.november til Mette.

5. Jubilæumsudvalget V/Søren, Leon og Mette Kramer I uge 33 fejrer klubben 25-års Jubilæum. Det bliver med en match- og festuge. Vi håber, medlemmerne allerede nu vil sætte kryds i kalenderen. Vi skal i gang med at finde gamle billeder frem fra arkiverne og lave en flot tavle med gamle minder fra dengang, det hele startede. Til det vil vi rigtig gerne have hjælp fra nogle af de medlemmer, der har været med fra starten. Der sendes mere info i kommende nyhedsbrev. Der er afsat et budget på kr. 75.000 til jubilæumsaktiviteter inkl. matchugen

6. Nyt fra udvalgene Baneserviceudvalg: Der kommer 10 personer på kursus onsdag den 15.11. og får undervisning af to DGU-konsulenter fra Korsør. Handicap- og regeludvalget: DGU kommer og gen-rater banen i maj 2018. Nyhedsbrevsudvalg: Der skal sendes et nyhedsbrev ud ultimo november for bl.a. at minde om PBS-betaling af kontingent. Bestyrelsen skal hurtigst muligt melde tilbage til Mette G med input. Automater: Pia og Mette G skal på ProBox ERFA-møde den 12. december, hvor nyt green-fee vouchersystem vil blive vist. Boldmaskinen er opdateret, så den burde virke optimalt. Grupper: Mange tilbud sendt ud – flere har meldt positivt tilbage. Baneudvalget: Der er for vådt på hul 3 til at der p.t. kan arbejdes på hullet. Når der kommer frost, kan arbejdet med at gøre hullet mere sikkert (jfr. tidligere referater) evt. påbegyndes. Turneringsudvalget: Der er ikke nogen, der har meldt sig som turneringsansvarlig. Bestyrelsen hører meget gerne fra folk, der er interesserede.

7. Visioner for Samsø Golfklub V/Kim Uldahl, DGU Vi er sammen med Kim Uldahl gået i gang med en proces – hvad er fremtiden for Samsø Golfklub? Vi har lavet en SWOT-analyse og er i gang med at lave en strategi/vision for klubben. 8. Eventuelt: Der undersøges vintertræningsmuligheder i samarbejde med Sambiosen. Vi tilmelder os Golfspilleren i centrum, med Mette G. som tovholder. Der holdes julehyggeeftermiddag for medarbejderne, i starten af december.

Næste bestyrelsesmøde er 11. december.

Referent: Mette Kramer

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her