Tilstede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Leon Mathiasen og Mette Gjerulff (referent)

 

Afbud: Mette Kramer, Henrik Lindbøg Hansen og Søren Møller

 

Hul 3 v/ Thomas Pihlkjær.

Møde med DGU vedr. hul 3. DGU  kom med gode råd.

Hullet ændres således der er mere focus til venstre fra tee-stederne. Arbejdet igangsættes i uge 43.

Hullet bliver ændret således at herre-tee flyttes ca. 20 m tilbage, fairway rykkes mere til venstre, sandbunkere i venstre side slettes, out of bounds i højre side ved golfhusene, rykkes længere ind på banen.

 

Nyt fra formanden.

Henrik Sørensen har deltaget i reception ved revisor Carsten Thomsens 40 års jubilæum.

Arbejdsdag den 21. oktober – bestyrelsen opfordrer alle til at komme for at give en hånd med.

Det er nu der skal stemmes på Samsø Golfklubs hul 16 på Golf.dk, sidste frist den 11. oktober, så hvis du ikke har stemt er det ved at være sidste chance.

 

Økonomi v/Mette Gjerulff.

Regnskabet blev gennemgået og både kontingenter og gree-fee der er de største poster følger budgettet. Udgiftsmæssigt ser det også pænt ud.

 

Nyt fra Udvalgene.

Baneservice:

Der er tilmeldt 9 deltagere i baneservicekursus, der afvikles den 15. november, hvis der er flere der har lyst til at deltage kan det nås endnu, tilmelding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Begynderudvalg:

Henrik Gylling indkalder trænerne til møde vedr. nye spillere næste år. Der skal mere focus på regler og etikette.

Juniorudvalg:

I fredags var der afslutning for juniorer med turnering og spisning. Titleist var sponsor.

Husudvalg:

Green-keepernes værksted skal ombygges, arbejdet igangsættes nu.

Gruppeudvalg:

Flere store grupper har reserveret til 2018.

Regel-og- handicapudvalget.

I forbindelse med ændring af hul 3, mv. skal banen rates om. DGU kontaktes, snarest muligt.

Nyhedsbrev:

Der udsendes nyhedsbrev bla. vedr. ændring af hul 3.

Turneringsudvalg:

Brit Nielsen, stopper som koordinator i turneringsudvalget. Er der en der har lyst og mulighed til at overtage arbejdet, kan Henrik Sørensen kontaktes tlf. 20 55 28 79.

Markedsføringsudvalg:

Annonce i Golfbladet oktober, og november vedr. flexmedlemmer.

3 konkurrencer på face-book i samarbejde med Samsø Rederi om 2 green-fee billetter. Ca. 5.000 har set opslaget pr. konkurrence.

Jubilæumsudvalg:

Oplæg til 25 års jubilæum blev udleveret til bestyrelsen. Økonomisk oversigt over de forskellige forslag fremsendes snarest muligt, således bestyrelsen kan tage stilling til hvad der skal igangsættes.

 

Mail fra Samsonerne.

Orientering fra møde afholdt den 2/10 mellem Tonny Sørensen og Henrik Sørensen.

Henrik har afholdt møde med Tonny vedr. den fremsendte mail vedr. blokering af banen på onsdage. Tonny Sørensen vil blive informeret når grupper m.v. blokerer onsdage.

 

Åbent Hus den 16/10 v/Henrik Sørensen.

Samsø Golfklub holder Åbent hus mandag den 16. oktober i forbindelse med Klub Samsø. På dagen vil der være rundvisning i maskinhus, hal, shop, og der vil tilslut være mulighed for at spille på par-3 banen.

Der er udsendt nyhedsbrev fra Klub Samsø til ca. 2000 fritidssamsinger. Deadline for tilmelding fredag den 13. oktober, arrangementet afvikles ved min. 20 deltager, tilmelding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Prioriteringslisten.

Den endelige prioriteringsliste er ikke klar endnu, men nedennævnte ønsker kommer på listen som sidste år, hvor der samtidig skrives pris, ansvarlig m.v. Henrik Lindbøg Hansen er ansvarlig for at udarbejde listen.

Afsætning af beløb til 25 års jubilæum.

Skilt ved klubhus med alle sponsorer.

Oversigtskort over 18-hullers banen, ved klubhuset.

Velkommen til Samsø Golfklub og tak for besøget på grusvejen.

Ansættelse af hjælper til diverse arbejde på banen og klubhuset.

Afskærmning af vaskeplads til maskinerne.

Borde-bænkesæt på gårdspladsen renoveres.

Nye duge til teltet.

Løvsuger til gårdsplads.

Elektrisk skorenser.

Nyt tag på klubhus.

Nyt loft i klubhus – troltex for lydisolering.

Nye next tee-skilte.

Ral på pladsen bag klubhuset.

Eventuelt.

Vintertræning – Leon Mathiasen og Mette Kramer arbejder på sagen.

 

Referent: Mette Gjerulff

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her