Referat af bestyrelsesmøde den 14. august 2017, kl.17.00.

Deltagere: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Søren Møller, Henrik Lindbøg Hansen og Mette Gjerulff Afbud: Mette Kramer og Leon Mathiasen Referent: Mette Gjerulff

1. Orientering fra formanden. 80 danske klubber har nomineret deres bud på et golfhul til i særklasse, til Dansk Golf. Samsø Golfklub har indstillet hul 16. Ekspertpanelet har udvalgt de 18 bedste huller som bliver præsenteret i næste nummer af Dansk Golf. Herefter kan alle danske golfspillere være med til at stemme på det bedste par 3, par 4 og par 5 hul. Alle festivalbilletter blev solgt. Der er afholdt Koordineringsmøde vedr. Ø-semifinale og finale med de involverede parter.

2. Økonomi. V/Mette Gjerulff. Mette gennemgik balancen der visers at vi er kr. 54.000 foran i kontingenter. Det er hovedsagelig fuldtidsmedlemmer og flexmedlemmer der er øget. I samme forbindelse blev der udleveret medlemsstatus pr. d.d. der bliver ophængt i klubben. 809 medlemmer hvoraf 169 er fastboende på Samsø. Green-fee er ca. 35.000,- efter budgettet hvilket er ca. 100 spillere. Der sælges ikke så meget i øl automaten som budgetteret, men salget er flyttet til fadøl og vin. Derudover ser det hele meget fornuftigt ud. Personalets ansættelses-og lønvilkår blev gennemgået.

3. Evaluering Junior Camp 2017 v/ Mette K. og Lasse. Junior camp havde 22 deltagere fra 5 år og opefter. Børnene og forældrene var glade, og vi har fået rigtig fin respons. God opbakning fra forældre og frivillige - det var en kæmpe hjælp! Der var i år flere begyndere og mindre børn og ikke alle havde overskud til at klare hele golfprogrammet. Vi skal til næste år tænke over, om vi kan niveaudele lidt mere og have flere “legeaktiviteter” evt. nogle større børn, der kan lave noget ved siden af golfen. Men alle holdt sig vågne til natgolf - et stort hit!

4. Evaluering besøg Iben Tinning V/Mette K. Mht. Iben var der fuldt booket - en blanding af medlemmer og gæster - flere gengangere fra sidst. Har hørt, at folk var rigtig glade for undervisningen og synes, det er et godt supplement til den daglige træning.

5. Nyt fra udvalgene.

Shoppen: Der afholdes møde med Pia, Ulla og Mie vedr. shoppen, automater m.v.

Grupper: Der er stor ros fra alle vore store grupper for vores måde at håndtere arrangementerne hele vejen igennem. Ingen nye større grupper i efteråret.

Baneudvalg: Der er indkøbt ny traktor, til brug på hele banen. Det undersøges hvorvidt om den skal indregistreres. Thomas Jepsen fra DGU har været på besøg for at udarbejde banerapport.

Kantine: Generel tilfredshed i udvalget. Evt. prisreguleringer aftales på opstartsmødet til næste sæson. Vagter for efteråret er blevet fordelt.

Sponsorudvalget: Baneguide klar til trykning. Henrik Lindbøg kontakter Samsø Posten. Scorekort til Par-3banen i trykken, med Super Brugsen Samsø, som sponsor.

Turneringsudvalg: Der er stor tilslutning til turneringerne. Til sommerens parturnering deltog 92. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i klubmesterskaberne, der i år er i nyudviklet, således at spillerne både kan deltage i de alm. klubmesterskaber, samt klubmesterskaber i handicaprækker.

Husudvalg: Alt maling er snart færdiggjort og det er blevet rigtig flot. Plansiloer er snart færdiggjort. Stor ros til den nye opsætning til udlejningsbag, det fungerer rigtig godt. Det blev besluttet at indkøbe 14 bord-bænkesæt.

Jubilæumsudvalg: Udvalget arbejder med forslag som bliver fremlagt på næste møde.

6. Visioner for Samsø Golfklub. Dato for opstartsmøde med Kim Uldahl, DGU. V/ Henrik S. Mødet bliver i forbindelse med bestyrelsesmøde den 13. november.

Mail fra Mette Bjørnskov, angående golfbolde. Vi har fået skrivelse fra ovennævnte vedr. vildfaren golfbold på hul 3. Henrik Sørensen tager sig af situationen.

8. Mail fra Klub Samsø. Bestyrelsen blev enige om at være med i arrangementet og Henrik Sørensen kontakter Samsø Erhvervs-og Turistcenter/Visit Samsø.

9. Eventuelt. Det er aftalt med Læsø Golfklub, at fuldtidsmedlemmer fra Samsø Golfklub har fritspil på Læsø.

10. Næste møde. Mandag den 11. september 2017.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her