Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. juni 2017 kl. 17.00 i klubhuset

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Leon Mathiasen, Henrik Lindbøg Hansen, Henrik Gylling, Søren Møller og Mette Kramer. Afbud fra: Mette Gjerulff

1. Orientering fra formanden:

a. Vellykket Skt. Hans-arrangement med 70 deltagere b. Kæmpestor ros til personalet fra de grupper, der har været på besøg. Der er styr på tingene både i administration, på banen, i teltet. Det kan vi være stolte af.

2. Økonomi - saldobalance pr. 31.5.2017 Budgettet og balance gennemgået, og det ser fornuftigt ud.

3. Baneguiden Det er besluttet, at vi arbejder på at få trykt en baneguide i indeværende sæson. Indtil den bliver trykt, vil der ligge flagplaceringer i klubhuset/starterhus.

4. Personalemøde 20/6 2017. V/Henrik Sørensen Der har været møde med personalet om diverse ideer og driften. Der købes 10 nye lejesæt til par 3-bane og kurser. Der laves en ordning, så lejebags kan stå i et stativ på det indendørs bag-parkeringsområde.

5. Turen til Læsø Samsø og Læsø har et erfa-samarbejde. En del af bestyrelsen har været på weekendbesøg på Læsø og mødtes med tre bestyrelsesmedlemmer samt greenkeeperen fra Læsø Golfklub.

6. Nyt fra udvalgene:

Baneservice: Positivt med starter og baneservice, succes med køleskab på baneservice-vognen.

Kantineudvalget: Det går rigtig godt. Der mangler dog ekstra hænder – hvis nogen har lyst til at give en hånd med, er det kærkomment, så teltet kan være åbent så meget som muligt til glæde for gæster og medlemmer.

Husudvalget: Der er bestilt en info-tavle til starterhuset.

Baneudvalget: Der er bestilt en ny traktor. Roughen er slået, høet presset og kørt væk. Arbejdet med etablering af plansilo sættes i gang, når vejret tillader det.

Juniorudvalget: 21 tilmeldt til juniorcamp.

Turneringsudvalget: Det går bedre med tilmeldingerne.

Sponsorudvalget: Rigtig hyggelig sponsordag med super baneservice.

Markedsføringsudvalg: Open by Night –”standen” var velbesøgt. Der er annoncer i Jyllands-Posten i samarbejde med Samsø Rederi. Der er løbende journalistbesøg på banen.

7. Klubbens 25 års jubilæum 14. august 2018: Der nedsættes et jubilæumsudvalg med foreløbigt Leon Mathiasen, Mette Kramer og Søren Møller. Udvalget beder nogle af klubbens medlemmer deltage.

8. Visioner for Samsø Golfklub: Der bliver lavet en visionsdag i efteråret.

9. Eventuelt: Vi melder os til DGU’s konkurrence om Danmarks flotteste golfhuller.

Referent: Mette Kramer

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her