Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. maj 2017 kl. 17.00 i klubhuset

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Mette Gjerulff, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen og Mette Kramer. Afbud fra: Leon Mathiasen og Søren Møller.

Dagsorden, bestyrelsesmøde den 8. maj 2017, kl.17.00.

1. Orientering fra formanden:

Den 4. maj havde vi besøg af Johnny Bech Laursen fra Danske Bank i Odder for at foretage den formelle overrækkelse af de 10.000 kr. til juniorafdelingen, som klubben har modtaget. Flere af juniorerne mødte op for at sige tak og være med i et interview til Samsø Posten. ”Spil Med ”-arrangement den 4. maj måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. Indledende runde i Ø-golf blevet spillet den 7. maj, 12 par deltog, 7 går videre til semifinalen. Billetterne til Samsø Festival kan købes i shoppen til kr. 1350,-.

Økonomi V/Mette Gjerulff: Kontingentindtægterne følger budgettet. Der er 18 ledige skabe.

3. Besøg Iben Tinning, evaluering v/Mette Kramer: Et vellykket besøg. Dog kunne der godt være flere tilmeldinger fra medlemmerne i bedre tid.

4. Personalemøde 1/5 2017 v/Henrik Sørensen: Der skal findes en bedre løsning til opbevaring af udlejningssættene.

5. Træningsfaciliteter V/Mette Kramer: Det er rigtig godt med alle flag og mål på rangen. Det ser godt ud og er brugbart i træningen. Der mangler enkelte ting ift. at opgradere faciliteterne. Mette K. kontakter Thomas og aftaler de sidste ting.

6. Baneguide V/Henrik Lindbøg: Der er indhentet tilbud ved Samsø Posten, det skal snarest muligt sættes i gang og korrektur læses.

7. Ombytning af sløjferne V/Mette Kramer: Vi overvejer på længere sigt at bytte rundt på sløjferne – drøftelserne er i gang, og der skal tales med banearkitekten m.fl.

8. Sponsordag 19/5 2017 V/Henrik Sørensen: Invitationer er sendt ud. 9.

Open by Night 26/5 2017 V/Henrik Sørensen: Der bliver opstillet en puttebane foran Jyske Bank for at lave PR for golfklubben.

10. Sct. Hans arrangement: Vi arbejder videre med at finde en båltaler.

11. Nyt fra udvalgene: Grupper: Der er stor ros fra grupperne for organiseringen og modtagelsen i klubben.

Sponsorudvalget: Der mangler enkelte sponsorer.

Turneringsudvalget: En stor opfordring til at få folk til at melde sig til i bedre tid.

Markedsføringsudvalget: I ”Oplev Samsø” er der et fint billede fra banen. Henrik Sørensen hænger plakater op for par 3-banen forskellige steder på øen. Vi får den 12. maj besøg af Gitte fra ”Golf med Gitte”, TV Vestsjælland, der vil anmelde banen.

Baneudvalget: Der er ønske om en ny traktor, da der er problemer med den gamle traktor. Der undersøges forskellige muligheder.

12. Eventuelt: Eliteholdet og de to regionshold har ansøgt om tilskud til rejseudgifter. Dette er bevilget af bestyrelsen.

Referent: Mette Kramer

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her