Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. april 2017 kl. 17.00 i klubhuset

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Mette Gjerulff, Leon Mathiasen og Mette Kramer.

Afbud fra: Henrik Lindbøg Hansen, Henrik Gylling og Søren Møller.

1. Orientering fra formanden:

a. Vellykket arbejdsdag med stor deltagelse, og der blev lavet en masse gode ting i og omkring klubhuset.

b. Fint regelarrangement på Samsø Efterskole med Brian Oswald den 10. april.

c. Der mangler frivillige hænder i flere udvalg, særligt i kantine- og baneserviceudvalget. Vi håber, at flere medlemmer vil give en hånd, få eller flere timer.

2. Økonomi V/Mette Gjerulff: Der er kontingentrestancer for 70.000 kr. Der er sendt flere rykkere, men de pågældende medlemmer har stadig ikke betalt. Beløbet bliver afskrevet.

Klubbens økonomi ser fornuftig ud. Der er bl.a. indkøbt en vertikalskærer til banepleje.

3. Besøg af Iben Tinning v/Mette Kramer: Iben Tinning kommer den 28. - 29. april og underviser klubbens medlemmer samt klubbens gæster. Iben er glade for at undervise alle niveauer, alt fra begyndere til elite. Færgen har været så venlig at sponsere færgebilletter.

4. Tag med Ud og Spil den 4/5 2017:

Der laves foldere snarest. Alle medlemmer opfordres til at tage naboerne eller vennerne med ud og prøve kræfter med golf.

5. Sponsordag den 19/5 2017 fra kl. 16:

Henrik Sørensen er ansvarlig for dagen. Vores primære mål er at vores sponsorer får en hyggelig dag med golf, spisning og networking.

6. Baneguide: Henrik Lindbøg er ansvarlig.

7. Nyt fra udvalgene:

o Shop: Shoppen er indviet – der var stor tilslutning og godt gang i salget.

o Grupper: Gruppebooking – samme antal som i sidste måned.

o Baneservice: Der bliver snarest indkaldt til møde den 28. april kl. 15 i klubhuset, hvor Leon Mathiasen vil fortælle om sine ideer for sæsonen. Hvis medlemmer ønsker at deltage, kontakt venligst Leon på 29437060.

o Husudvalget: Starterhuset skal males og bruges mere hensigtsmæssigt fx til infotavle med relevant information, ur mm. Området omkring boldvaskeren er ved at blive renoveret.

o Baneudvalget: Thomas, Jesper og Mette Kramer aftaler, hvornår træningsområdet skal opgraderes. Der er bestilt flag, spejle mv. o Juniorudvalget: Der er godt gang i træningen. Til fredagsmatcher vil alle juniorer med sølvkort også kunne deltage ligesom medlemmer/gæster med op til hcp. 72.

o Turneringsudvalget: Der var 30 deltagere til åbningsmatchen og 36 deltagere til Dokken/Rævens match Langfredag. Der kunne godt bruges flere deltagere til Ø-golf den 7. maj.

o Sponsorudvalget: Der mangler enkelte hulsponsorer. o Markedsføringsudvalg: Klubben er med i det nye blad ”Oplev Samsø”.

8. Sct. Hans arrangement: Vi er i gang med at finde en gæstetaler til båltalen.

9. Gavepolitik for golfklubben: Klubben giver en gave på kr. 500 til ansatte ved jubilæer, runde fødselsdage og lign. 10.

Eventuelt: Mette Gjerulff har været til Dansk Golf Unions årsmøde og informerede om dette.

Referent: Mette Kramer

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her