Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. marts 2017 kl. 17.15 i klubhuset

Til stede: Lasse Bundgaard, Henrik Lindbøg Hansen, Mette Gjerulff, Leon Mathiasen, Søren Møller, Mette Kramer (referent) Afbud fra Henrik Sørensen og Henrik Gylling

1. Orientering fra formanden Formanden orienterer: Bestyrelsen kan være tilfreds med afviklingen af generalforsamlingen. Der var fint fremmøde og god stemning på mødet. God presseomtale i Samsø Posten. Det er officielt, at finalen i Ø-Golf 2017 afvikles på Samsø Golfbane lørdag den 2/9 2017. Det er et skulderklap til Samsø Golfklub, og turneringen vil også betyde mere medieomtale. Der er faldet ro omkring Golfklubbens huslejebetaling til Samsø Kommune. Beløbet er på et Kommunalbestyrelsesmøde fastsat til kr. 150.000 i år 2017, og årene fremover. Golfklubben deltog på Feriemessen, Ferie for Alle, på en fælles Samsø-stand i fire dage, hvilket var en succes. Der var 65.000 besøgende på messen, og der var rekordbesøg på Samsø-standen. Det skulle gerne betyde mange gæster til Samsø og Samsø Golfbane i 2017.

2. Opfølgning på generalforsamlingen

- Punktet omkring regnskab blev diskuteret. Der var på Generalforsamling ønske om at få regnskabet sendt ud. Bestyrelsen har besluttet, at regnskabet i hovedtal fra 2018 lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

- Der er nedsat et udvalg bestående af Leon Mathiasen og Mette Kramer fra bestyrelsen. Udvalget arbejder med vintertræning mm. Bent Ranum og Jesper Rasmussen inviteres med.

- Punktet om spillemakkere: der er lavet en Facebook-side ”Spillemakkere i Samsø Golfklub”, som vi håber rigtig mange vil benytte.

3. Nyt fra udvalgene Sponsorudvalget: Sponsorat på Putting banen er ledigt. Turneringsudvalget: Turneringskalenderen 2017 er helt klar. Den er blandt andet sendt til Visit Samsø, som lægger den i deres aktivitetskalender. Turneringsudvalget holder opstartsmødet i marts måned hos Brit Nielsen.

Kantineudvalget: Udvalget afholder opstartsmøde i marts måned.

Juniorudvalg: De fleste juniorprøvemedlemmer fra sidste år har meldt sig ind.

Regel- og handicapudvalg: Nye lokale regler er lavet, hængt op i klubben, på hjemmesiden og på scorekortet. Banen er ratet om, hvilket fremgår af scorekortet.

Hjemmesiden: Artikler kommer fremover ind på hjemmesiden.

Grupper: Der er en del bookinger fra grupper særligt i maj og juni, enkelte i august. Vi håber medlemmerne tager godt imod dem.

Shoppen: Der er kommet masser af nyt tøj hjem. Den 2. april fra kl. 13-15 er der indvielse af shoppen, hvor klubben byder på en forfriskning. Der vil være et godt tilbud fra Backtee.

Banen: Banen åbner lørdag den 18. marts. Der kommer opslag på Facebook.

4. Fordeling af udvalgsposter. De fleste udvalg er uændrede. Liste bliver hængt op på opslagstavlen og på hjemmesiden.

5. Baneguide. Er i gang med at blive fornyet. Der kommer en ny udgave i starten af sæsonen. Henrik Lindbøg Hansen og Søren Møller ansvarlige.

6. Klubaften. Brian Oswald kommer til Samsø den 10. april og holder regelforedrag – det afholdes på Efterskolen. Vi opfordrer medlemmerne til at fremsende forslag til gennemgang af specifikke regler, hvis medlemmerne har et ønske, til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

7. Venskabsklubber. Foreløbigt ingen nye aftaler, men der skal arbejdes på flere markedsføringstiltag i ydresæsonen.

8. Visioner. Punktet tages op på næste møde.

9. Mødedatoer 2017 for bestyrelsen er planlagt: 17. april, 8. maj, 26. juni, 14. august, 11. september, 9. oktober, 13. november og 11. december. 10.

Eventuelt: Golfspilleren i centrum er et redskab til at måle kundetilfredshed. Der kommer en konsulent fra DGU den 6.4.

Bestyrelsen er inviteret på studietur til Læsø den 9.-11. juni. Tilmelding snarest på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Husk at skrive jer på listen til arbejdsdag den 1.4 kl. 9.00 – 12.00.

Forespørgsel på et tilskud til poloer til de hold, der repræsenterer klubben i regionsgolf: veteran, senior og eliteturneringer. Vi afventer et overslag på hvor mange personer, det drejer sig om.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her