Til stede:

Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, , Mette Gjerulff, Mette Kramer (referent)

Afbud fra Robert Friis-Topholm, Henrik Lindbøg Hansen og Sys Kroman

 

  1. Orientering fra formanden

Et medlem har indsendt to forslag til behandling på Generalforsamlingen.

Der er kommet nyt, flot Feriemagasin, hvor Samsø Golfklub har en artikel og en annonce i.

Der er afsendt tilbud til Ø-golf om, at vi ønsker at afholde Finale i Ø-golf lørdag den 2. september.

Robert Friis-Topholm har meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning af helbredsmæssige årsager. I stedet indtræder suppleant Mette Kramer i resten af Roberts valgperiode.

 

  1.  Arbejdsdag v/Lasse Bundgaard

Næste arbejdsdag bliver den 1. april kl. 09.00. Vi håber, at mange medlemmer kan deltage.

Lasse Bundgaard vil være tovholder for dagen sammen med Thomas og Pia.

 

  1. Årsregnskab v/Mette Gjerulff

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt.

 

  1. Generalforsamling 2017

Generalforsamling den 4. marts 2017 kl. 14.00. Indkaldelse via hjemmeside og Facebook samt opslag i klubben.  Lasse Bundgaard, Henrik Gylling og Henrik Sørensen er på valg, og alle tre modtager genvalg.

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Klubaften

Vi arbejder på en regelaften i marts eller april med Brian Oswald i samarbejde med Samsø Efterskole.

 

  1. Nyt fra udvalgene.

Juniorudvalg:

Vi har haft en rigtig hyggelig eftermiddag med mange af juniorerne i biografen den 21. januar, og vi har lavet program for Juniorcamp i uge 28.

Turneringsudvalg:

Der er tilmeldt et Seniorhold (Ansvarlig Tonny Sørensen), et Veteranhold (Ansvarlig Hanne Tranbjerg) samt et Danmarksserie 5-hold (Ansvarlig Jesper Rasmussen).

Turneringskalenderen fra udvalget ligger klar, og det bliver lagt ind i diverse kalendere på øen.

Sponsorudvalg:

Vi er godt i gang med at få sponsorerne på plads. Vi har haft møde med Færgen/Dansk Ø-ferie, som arbejder på at lave golfpakker med ophold på Samsø. Golfklubben deltager i Ferie for Alle i Herning.

Grupper:

Der er løbende forespørgsler på booking af banen.

Medlemmer:

Vi sender nyhedsbrev ud snart. Vi arbejder på at revidere baneguiden.

Økonomi:

Som Folkeoplysningsforening:

Vi har fået medlemstilskud til unge under 25, i alt for 16 medlemmer, kr. 5.000.

Vi har desuden søgt om lokaletilskud fra Samsø Kommune og modtaget 12.246,60 kr.

Der mangler kontingentindbetalinger for ca. 200.000.

Husudvalget:

Shop og bagrum er færdigrenoverede, og vi er meget tilfreds med resultatet.

Baneudvalget:

Vi har fået en invitation fra Svenningsen, og Thomas har været af sted til demonstration af robotklipper.

  1. Evt.

Samsinerne, Samsonerne, Turneringsudvalget samt Pink Cup-udvalget får hver en hylde i det gamle rengøringsrum.

  1. Næste møde

Aftales efter Generalforsamlingen.

 

 

 

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her