Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Robert Friis-Topholm, Mette Gjerulff, Mette Kramer, Henrik Lindbøg Hansen,

Sys Kroman, referent

 

1. Orientering fra formanden

Det nye mødelokale er blevet taget i brug og fungerer godt.

Julearrangementet for medarbejderne forløb rigtig godt med god stemning.

Den 20. december 2016 har vi indsendt en ansøgning til DGU om prisen for miljø mm.

Den 6. januar afholdtes møde med Ballen Badehotels nye forpagter.

Ø-golf 2017 bliver til noget. Vi afholder den indledende runde og semifinalen den 27. august, og vi har tilbudt at afvikle finalen.

Kassekredit og lån er nu lagt sammen i een konto.

Der er stor ros til håndværkere og medarbejdere og frivillige i forbindelse med ombygningen.

2. Kalender 2017

Aktiviteter i Golfklubben – datoer Udvalgene indsender aktivitetsdatoer til Mette Gjerulff senest den 1. februar 2017.

3. Status på prioriteringslisten Klubhus og møderum er færdigt. Bagrum og depotrum er færdigt.

Arbejdet med shoppen og kontoret fortsætter.

Vi har anvendt ca. 250.000 kr. indtil videre til de forskellige opgaver på prioriteringslisten.

Der mangler indkøb af en elektrisk skorenser og lidt til træningsbanen.

4. Golfens dag, søndag den 30. april 2017 Vi deltager ikke.

I stedet var der enighed om, at vi afholder ”Tag med ud og spil” torsdag den 4. maj.

5. Repræsentantskabsmøde DGU, 18. marts 2017 i Kolding Repræsentantskabsmødet indledes med et forudgående møde fredag den 17. marts. Et af de punkter, der bl.a. vil blive drøftet, er flexmedlemsskaber.

Mette Gjerulff og Henrik Sørensen deltager.

6. Nyt fra udvalgene.

Juniorudvalg: Program er udsendt sammen med juniorudvalgets værdier, ”de 6 bud”. Juniorcamp er planlagt til uge 28. Vinteraktivitet med biograf den 21. januar og bowling den 25. februar. Der bliver også 4 fredagsmatcher for alle klubbens medlemmer arrangeret af juniorudvalget.

Turneringsudvalg:

Turneringsplanen er er færdig 1. februar 2017.

Bent Ranum og Marianne Duelund er nye medlemmer, der er indtrådt i Turneringsudvalget.

Sponsorudvalg:

Sponsorudvalget arbejder på højtryk.

Grupper: Der er allerede nu forudbestilt plads fra mange forskellige grupper - fortrinsvis i foråret.

Medlemmer:

De fleste voksne prøvemedlemmer har meldt sig ind.

Der er udsendt kontingentopkrævninger til ca. 725 medlemmer.

Herudover har vi fået 45 nye flexmedlemmer i 2017.

Regnskab: 

Regnskabet afleveres til revisor den 17. januar 2017.

 7. Forårstur/besøg i Læsø Golfklub 2017 for bestyrelsen.

Det bliver den 9.-11. juni.

8. Evt.

Klubben har givet tilladelse til, at læge Kristian Juul kan parkere sin bil ved elstik mod sædvanlig betaling i forbindelse med lægevagt.

9. Næste møde. 6. februar 2017.

Generalforsamling den 4. marts 2017 kl. 14.00.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her