Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2016.

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Robert Friis-Topholm, Mette Gjerulff, referent.

Afbud: Sys Kroman Vinter og Mette Kramer.

1. Orientering fra formanden.

Der er afholdt medhjælperfest på Flinchs Hotel med 32 deltagere. Stor tilfredshed fra alle.

Vi har fået tilskud fra Danske Banks Samsøfond på kr. 10.000,-

Vi har desværre fået afslag på ansøgning fra Samsø Fonden.

Henrik Sørensen og Mette Gjerulff holdt møde med Samsø Rederi vedr. samarbejde, sponsorat m.v. 2017.

Mette Gjerulff har afholdt møde med Rum og Rooms vedr. nye golfpakker.

Der er afholdt møde med Trænerteamet vedr. 2017.

Mette Kramer og Jesper Rasmussen fortsætter som trænere og det forventes at Iben Tinning kommer 2-3 gang i 2017, evt. i forbindelse med juniorcamp i juli måned.

Der har været en positiv medlemstilgang for Samsø Golfklub. Vi ligger nr. 7 i %-stigning, på landsplan.

Der afholdes julehygge den 15. december kl. 16.00 for medarbejdere og de fra bestyrelsen der har mulighed for at deltage.

Bestyrelsen synes det er en fornøjelse at følge ombygningen, og der er stor gejst fra personalet, håndværkere og de frivillige.

2. Budget 2017, v/Mette Gjerulff.

Budgettet blev fremlagt og gennemgået.

3. Status på prioriteringslisten

Bag/kontorudvidelse fortsætter.

Klubhuset er blevet malet indvendigt og skydedør monteres i indeværende uge.

Telt modtaget - nyrenoveret og vasket.

Bænke på gårdsplads sættes under halvtag.

Skilte med velkommen til Samsø Golfklub og tak for besøget, i gang.

4. Ny handicapnøgle, v/Mette Gjerulff.

Henrik Gylling, kontakter Thomas Pihlkjær vedr. ændring af handicapnøglerne på skiltene på banen.

PDF fil med baneguide, sendes til Robert Friis-Topholm.

Henrik Sørensen og Henrik Lindbøg Hansen får sponsorerne på plads til baneguiden.

5. Kalender 2017, aktiviteter i Golfklubben.

Kalender med ”Det sker”, bliver også udarbejdet for 2017.

Alle udvalg kommer med datoer til kalenderen til næste bestyrelsesmøde.

6. Nyt fra udvalgene. Begynderudvalg:

Henrik Gylling arbejder på at finde hjælpere til begynderudvalget.

Baneudvalg: Der indkøbes vertikalskærer til tee-steder, forgreens, m.v.

Juniorudvalg:

Der er afholdt møde hvor 2016 evalueret og planlægning af 2017 er i fuld gang.

Turneringsudvalg.

Margit Rasmussen, Svend Åge Rasmussen og Søren Søgård udgår af udvalget.

Lars Magnussen, Keld Rude Nielsen og Michael Svinth indgår i udvalget.

Der bliver lidt færre turneringer end i 2016. Der bliver 9-hullers turnering 4 fredage, arrangeret af Juniorudvalget for alle medlemmer.

Flere turneringssponsorer er allerede på plads. Turneringsplanen er er færdig 1. februar 2017.

Turneringsudvalget undersøger om det på golfbox kan indsættes, således at det på blokeringen kan ses at turneringen er åben for alle.  Vi vil jo gerne have udenøs gæster til at deltage.

Sponsorudvalg:

I Samsø Feriemagasin m.fl. kommer der dobbeltside med Golf i vandkanten, mv. samt artikel med Iben Tinning.

Herning messe 24. – 26. februar 2017. Henrik Sørensen og Robert Friis-Topholm deltager.

7. Forårstur/besøg i Læsø Golfklub 2017.

Der arrangeres tur for bestyrelsen, til Læsø 5. – 7. maj 2017, alternativt 9. 10. og 11. juni Henrik Sørensen kontakter Læsø Golfklub.

8. Bestyrelsesarbejdet 2016, evaluering.

Der er stor enighed om at den måde bestyrelsesmøderne kører på er rigtig god og der er en god stemning.

9. Visioner/forventninger 2017.

Bestyrelsens visioner er flere medlemmer, flere green-feegæster og stadig meget fokus på økonomien.

10. Eventuelt.

Tidsinterval på golfbox er ændret til 8 minutter.

Nyhedsbrev udsendes ultimo december.

Der udsendes som sædvanlig kontingentopkrævninger medio december, til betaling medio januar. Der er i år mange der er tilmeldt PBS

11. Næste møde.

9. januar 2017 

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her