Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016

Tilstede:

Henrik Sørensen, Henrik Lindbøg Hansen, Henrik Gylling, Lasse Bundgaard, Robert Friis-Topholm, Mette Kramer, Mette Gjerulff

Afbud: Sys Kroman Vinther

Referent: Mette

  1. Orientering fra formanden

Klubmesterskaberne er afviklet. Henrik Sørensen laver en pressemeddelelse til Samsø Posten.

Der er søgt to fonde.

Teltet er ryddet.

Arbejdsdag den 22.10 kl. 9.00 – 12.00. Vi håber, at så mange som muligt melder sig til. Tilmeldingsliste i klubhuset.

Der har været afholdt personalemøde – rigtig god stemning. Næste møde er i foråret, medmindre personalet ønsker et møde inden.

God sæson i år – det kan klubben godt være stolt af. Der har været stor aktivitet, bl.a. nogle store turneringer, og mange har hjulpet til.

 

  1. Økonomi ved Mette Gjerulff

Bestyrelsen ser positivt på den økonomiske udvikling. Der har været 5.836 greenfee gæster i år (inkl. par 3-banen).

 

  1. Opfølgning på prioriteringsliste

Der er igangsat etablering af dræn på banen – arbejdet er næsten færdiggjort.

Shoppen ombygges inden foråret. Og der etableres nyt depotrum. Der bliver lavet foldedøre til møderum i klubhuset, så udvalgene har et lokale at mødes i. Der indkøbes energirigtig varmepumpe til værkstedet.

Der indkøbes ting til driving range bl.a. boldvasker til boldautomaten, for at gøre rangen mere brugervenlig og inspirerende. Starterskuret renoveres til foråret. Der indkøbes boldvaskere til banen. Teltet renoveres.  Der indkøbes nye udlejningssæt, da de gamle er meget slidte.

Der opsættes skilt med velkommen til Samsø Golfklub og Tak for besøget.

 

  1. Nyt fra udvalgene.

Juniorudvalget.         

Fredag eftermiddag blev der afholdte juniorudvalget en 9-hullers  greensome med 30 deltagere.  Turneringen er for alle – også ikke juniorer. Efterfølgende var der stegt flæsk med kartofler og persillesovs.

Det var en stor succes, så det vil blive gentaget til næste år.

Sidste juniortræning tirsdag den 11. oktober.

Baneudvalget:

Dræn i gang sat på banen.

Green-keeperne stopper i løbet af oktober måned.

 

Sponsor og markedsføringsudvalg.

God omtale i Golfbladet og Golfmagasinet.

Annonce vedr. Flexmedlemmer i Golfbladet i efteråret.

Møde i messeudvalget, vedr. Herningmesse i februar 2017. Der bliver indkaldt øvrige aktører på Samsø til at deltage i møde vedr. messen, således at der bliver flere aktører på standen i Herning.

TV 2 midt/vest viser klip fra Ø-golf-finalen, den 17. oktober.

 

Turneringsudvalget:

Sidste turnering er andematchen den 6. november. Det blev drøftet om der skal være færre turneringer i løbet af året.

Kantineudvalget.

Slut for i år, og teltet er ryddet.

Gruppeudvalget:

Der er sendt tilbud ud til alle klubber i Jylland, Fyn og på Sjælland.

Der bliver sendt tilbud ud til relevante virksomheder på fastlandet.

  1. Evaluering møde med Læsø Golfklub.

Det er et godt og konstruktivt møde, med gensidig informationer.

Vi tager på genvisit i foråret 2017.

  1. ClubAuktioner v/Henrik Sørensen

Samsø deltager i Clubauktioner. Orientering om clubauktiner kommer på Samsø Golfklubs hjemmeside ultimo oktober.

  1. Postkassen med Ris/Ros fra gæster og medlemmer.

Evaluering på de 5 tilbagemeldinger på ris/ros.

  1. Klubmestre/parkering v/Robert Friis-Topholm

Forslag om at klubmestrene får egen p-plads  eller lign. blev diskuteret, for at gøre det at være klubmester mere attraktivt.

  1. Regionalmøde DGU – Tilmelding.

Møde 26. oktober i Mollerup. Henrik Sørensen.

Ingen emner.

 

  1. Næste møde: 7. november 2016.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her