Referat af bestyrelsesmøde den 12.09.2016

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Mette Gjerulff og Sys Kroman Vinther Afbud: Robert Friis-Topholm, Mette Kramer,

1. Orientering fra formanden: Der er sendt en bårebuket i anledning af Æresmedlem Anker Heegaard-Hansens begravelse.

Pink cup har indsamlet 39.378 kr.. Klubben fik en 3. plads i pulje 2 som følge af indsamlingsresultatet. De to vindere af A- og B-rækken deltager i landsfinalen den 16. september 2016.

Spiritusbevillingen er godkendt.

Vi har sendt en ansøgning til Samsø-fonden om en bevilling til klubben.

Næste personalemøde er den 15. september 2016.

2. Evaluering af mødet med Erhvervs- og Bosætningsudvalget. Mødet forløb godt og konstruktivt.

3. Evaluering af finalen i Ø-golf for seniorer den 10. september 2016 Der deltog 79 spillere. Der var præmier for ca. 150.000 kr. Alt gik efter planen. Tiderne blev overholdt. Vi har fået meget ros fra spillerne. Frivillige og ansatte har gjort et godt stykke arbejde. På facebook ”ø-golf for seniorer” ligger en del billeder fra turneringen. Vi håber, der kommer en del presseomtale.

4. Økonomi v/Mette Gjerulff Mette Gjerulff gennemgik balancen pr. 31/8-2016, hvoraf nogle af posterne i regnskabet udgør: Kontingentindbetalingerne ligger 61.000 kr. over årsbudgettet. Green-fee indtægterne ligger på 27.000 kr. over budgettet. Indtægten for udlejning af golfbiler ligger pt. 18.000 kr. under det budgetterede. Bestyrelsen ser fortsat meget positivt på den økonomiske udvikling.

5. Prioriteringsliste. Et udvalg bestående af Mette Gjerulff, Lasse Bundgaard og Thomas Pihlkjær blev nedsat for at udarbejde en liste over ønskelige fremtidige projekter. Listen skal indeholde priser og deadline for de projekter, der besluttes iværksat. Listen skal bruges som et løbende værktøj.

6. Nyt fra udvalgene:

Juniorudvalget Juniorudvalget var til Made in Denmark og turen forløb rigtig godt.

Sponsor/markedsføringsudvalget: Den 10. august havde udvalget besøg af 10 rejsejournalister, og de var meget begejstrede Samsø Golfklub. Vi har annonceret i Feriemagasinet, som vi også gjorde sidste år.

Baneudvalg: Der arbejdes fortsat på at få skiftet sand i alle greenbunkere. Vi begynder at dræne på udvalgte huller, når sæsonen giver mulighed for det.

Kantineudvalget: De arbejder flittigt, men mangler flere hænder. Vi håber, der er nogle frivillige, der vil melde sig.

Regel- og Handicapudvalget: På hul 5 og hul 14 har man tidligere som en lokal regel haft ret til at slå en provisorisk bold – den regel vil DGU ophæve og ændringen træder i kraft fra den 1. januar 2017.

7. Medhjælperfesten 2016. Der er nedsat et festudvalg bestående af Mette Gjerulff og Pia Bundgaard. Festen holdes fredag den 2. december kl. 18 på Flinch’s hotel. Festen er for personale og frivillige hjælpere. Tilmeldingslister findes på opslagstavlen i klubhuset.

8. Eventuelt. Opfølgning på opsætning af etiketteregler.

På golfboks afsættes der - som en prøve - 8 minutter imellem starttiderne.

Den 22. oktober fra kl. 9 - 12 er der fælles arbejdsdag for alle medlemmer med nedtagning af telt mm. Der afsluttes med en bid mad.

Eliteholdet får bevilget ekstra tilskud til deres oprykningsspil i Åbenrå.

Næste møde: 10. oktober 2016

Henrik Sørensen Henrik Gylling Henrik Lindbøg Hansen Robert Friis-Topholm Mette Kramer Sys Kroman Vinther Mette Gjerulff Lasse Bundgaard

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her