Tilstede: Søren Hvidtved-Larsen, Mette Gjerulff, Henrik Gylling, Lasse Bundgaard, Henrik Lindbøg Hansen, Mette Kramer, Robert Friis-Topholm og Henrik Sørensen.

Godkendelse af referat fra den 23. februar 2015. Referatet godkendt.

Nyt fra formanden. Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Regel og etiketteaften afholdes Torsdag den 7. maj, kl. 19.00 I Klubhuset, med Tage Iversen, Odder Golfklub. Arbejdet med juniorlejren i uge 28, er igangsat. Formanden har haft drøftelse med Samsø Erhvervs- og Turistcenter, omkring den nye organisering/struktur af denne. Vi følger løbende op på udviklingen. Konstituering. Formand Søren Hvidtved-Larsen, næstformand Lasse Bundgaard, kasserer Mette Gjerulff og sekretær Henrik Sørensen. Udvalgsposter blev fordelt som følger: Formand Søren Hvidvted-Larsen, ansvarlig for kantine, arrangements- udvalg og baneservice. Næstformand Lasse Bundgaard, ansvarlig for husudvalg og juniorudvalg. Kasserer Mette Gjerulff, ansvarlig for hjemmeside/nyhedsbreve, gruppetilbud, shop, automater, regel og handicapudvalg. Sekretær Henrik Sørensen, ansvarlig for sponsor-og markedsføring, turneringsudvalg og ansøgninger. Henrik Gylling, ansvarlig for baneudvalg, begynder og træningsudvalg. Derudover er følgende bestyrelsesmedlemmer koordinerende i forhold til frivillige grupper: Lasse Bundgaard: Maling borde/bænke m.v., gårdspladsen incl. blomster og huset. Søren Hvidtved-Larsen: Rengøring teltet. Henrik Gylling: Grøn skovgruppe. Henrik Sørensen: Modtagelse af grupper m.v. Alle øvrige/nye frivillige grupper. Der bliver ophængt en liste med ovennævnte, med tlf og mailadresser på de ansvarlige. Der er ophængt lister, hvor det enkelte medlem kan skrive sig på, hvis han/hun har lyst til at deltage i frivilligt arbejde for klubben. Turneringskalender 2015. Fremlagt og godkendt. Der er møde i turneringsudvalget Torsdag den 19. marts, hvor Brit Nielsen, vil gennemgå og sætte turneringsudvalget medlemmer ind i turneringsplanen. Fastlæggelse af mødetidspunkter af kommende bestyrelsesmøder. Frem til sommerferien afholdes bestyrelsesmøder på følgende datoer, med start kl. 17.30. 13/4 – 11/5 og 15/6 2015. Eventuelt. Med baggrund i spørgsmål på generalforsamlingen, omkring Shoppen’s åbningstider, har Mette Gjerulff udarbejdet en statistik, som viser tidspunkterne på dagen, hvor green-fee spillerne teer ud. Den viser at 95% starter i Shoppen’s åbningstid. Derudover er der udarbejdet en statistik over hvilke måneder, og ugedage, der er flest green-fee spillere. Diagrammet bliver ophængt på opslagstavlen. Der er p.t. kontingentrestancer for ca. kr. 100.000. Rykkerprocedure er fortsat i gang, og vi håber at skyldnerne reagerer positivt. Forsikringsforhold omkring frivillige hjælpere er undersøgt. Klubben har forsikringer, som omfatter de frivillige hjælpere, og de er tegnet via Danmarks Idrætsforbund og DGI. Hvis en skade opstår, skal den anmeldes til forsikringen, som herefter vurderer den. Træningsbolde til juniormedlemmer i Samsø Golfklub er gratis. Lasse Bundgaard har tilmeldt et juniorhold til ”regionsgolf”. Veterangolf/Regionsgolf, Juniorgolf og Elitegolf er hver bevilget kr. 500 i tilskud til rejseudgifter fra klubben, til hver udekamp i sæson 2015. Præmier for Hole In One: Fuldtidsmedlemmer 1 Gallon Whisky, alle øvrige medlemmer 1 flaske Whisky. Juniorer modtager et gavekort på kr. 500 til Shoppen. I samarbejde med Probox 24 bliver der snart opsat et videokamera på hul 8, til optagelse af evt. Hole In One. Nærmere info følger. DGU fremsender nye DGU-kort til alle primo april med indbygget chip, således kortet kan bruges til at trække træningsbolde, og også bruges i øl/vand-automaten. Der er installeret Golfwallet-system på automaten til træningsbolde. Boldautomaten bliver først sat i gang, når vi modtager vores nye DGU-kort primo april. Der kan nu betales med Swipp og Mobilpay i shoppen. Vi opfordrer alle til selv at indtaste deres score, når der er spillet en EDS-runde. Som en del af et sponsorat med Superbrugsen, modtager klubber 30 stk kortærmet skjorter, til de frivillige hjælpere i kantine- og arrangementsudvalget. Fredag den 27. marts, er der møde i Kantineudvalget, hvor den kommende sæson drøftes. Superbrugsen er ny sponsor på Par-3 scorekort. Flinch’s Hotel og Samsø Rederi er nye sponsorer på 2 huller. Vi har modtaget flyers, 3.500 stk i forbindelse med vores samarbejde med Samsø Rederi. Endagsbillet bil t/r + 2 green-fee, kun 975 kr. Det forventer vi meget af. Medlemmerne opfordres til at hjælpe med at sprede budskabet om tilbuddet. Tag nogle flyers med og giv dem til golfinteresserede, eller læg dem i de klubhuse i besøger. Sendes også elektronisk til potentielle kunder. Der er ansøgt om tilskud fra Superbrugsen’s lokalpulje, til klubbens ungdomsarbejde. Klubben deltager i informationsmøde den 23. marts, om messe i Kalundborg, med henblik på at brande Samsø i Kalundborg-området. Der kommer mange grupper på Golfbanen i for-sæsonen, men der er plads til flere i efter-sæsonen. Lørdag den 21. marts, på DGU’s repræsentskabsmøde, uddeles Miljøprisen på kr. 75.000,00. Samsø Golfklub er 1 af de 3 nominerede til prisen. Søren Hvidtved-Larsen, Mette Gjerulff og Thomas Pihlkjær deltager i mødet. Det bliver spændende.

Referent: Henrik Sørensen

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her