Samsø golfklub åbner for spil for egne medlemmer på nedenstående vilkår efter DGU´s anbefaling om spil i to-bolde.

 

 

31/03 - 2020 | Dansk Golf Union

 1. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker

 2. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil

 3. Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op af hullet

 4. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres

 5. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)

 6. Vandhaner på banen lukkes

 7. Affaldsspande og lignende tildækkes

 8. Det er kun klubbens egne medlemmer, som bør have adgang til banen

 9.  Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt lukke banen, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt

 

Andre praktiske anbefalinger

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bag rum ad gangen.

 2. Alle træningsfaciliteter holdes lukket

 3. Alle toiletfaciliteter holdes lukket, og vaskepladser bør afspærres.

 4. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres

 5. Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme

 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger

 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet

 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere

 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde

 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 7. Undgå at berøre flagstangen

 8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning

 

DGU fastholder anbefaling om lukning til hastelov er behandlet

26. marts 2020
 

Dansk Golf Union anbefaler, at golfbaner holdes lukket til og med den 31. marts, hvor Folketinget skal behandle en ny hastelov, der blandt andet giver myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner. 

På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner.

Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet.

- Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t. uvist om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

- Det er en utrolig svær problemstilling at navigere i, fordi der er så forskelligartede holdninger og interesser. Det er ikke, og har ikke været, vores ønske at fastholde en flere måneder lang anbefaling om at lukke landets baner. Det ligger os stærkt på sinde at komme videre hurtigst muligt og som et samlet golfdanmark. Vi ønsker alle at komme ud og spille golf under sikre og betryggende forhold, lyder det fra Lars Broch Christensen.


Dansk Golf Union vil løbende holde spillere og klubber informeret som sine overvejelser og beslutninger. Vi kommer med en ny udmelding senest den 1. april.

 

 

Kære alle.

Bestyrelsen i Samsø  Golfklub har besluttet at følge nedenstående anbefalinger fra DGU. Det betyder at klubhus, par-3 banen, 18-hullers banen og alle træningsfaciliter er lukket. Indtil videre gælder dette frem til 30. marts 2020. 

 

DGU anbefaler, at golfklubberne lukker deres klubhuse, golfbaner og træningsfaciliteter

Dansk Golf Union anbefaler derfor, at golfklubberne lukker deres klubhuse, indstiller spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter, foreløbigt frem til 30. marts.

Golfsporten må tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation og vi må alle huske på, at golf ikke er en nødvendighed. 

Nogle vil argumentere for, at der fortsat kan spilles golf, da vi ikke nødvendigvis forsamles mere end 10 personer og golf spilles udendørs. I DGU mener vi, at vi i videst mulig omfang bør bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund. Selvom det er fristende at holde åbent for spil med en række restriktioner for at mindske smittespredningen, så mener vi ikke, at tiden er inde til at løbe denne risiko. Er vi i tvivl, bør vi lade være - og vi er i tvivl - og derfor denne anbefaling. Dansk golf vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning, når nu vi har en anden mulighed. Samtidig har vi rigtig mange ældre golfspillere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet.

Det vil igen blive tid til golf, når situationen er under kontrol, men for nu anbefaler DGU, at vi indstiller vores fantastiske idræt til fordel for at støtte op om og tage et fælles ansvar for, at mindske spredning af coronavirus i Danmark.

DGU og DGA anbefaler, at der i klubberne findes et setup, som plejer banerne i det omfang det er forsvarligt for klubbens greenkeepere og som samtidig sikrer, at vores golfbaner er bedst muligt klar til sæsonen for alvor går igang.

I DGU kommer vi naturligvis til at følge situationen tæt og vi melder ud, så snart vi mener, at tiden er den rette til igen at spille golf i Danmark.

 

På vegne af DGU’s bestyrelse

Lars Broch Christensen, formand, 21 94 62 30
Morten Backhausen, direktør, 20 45 93 23

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her