2016 Bestyrelsens beretning.

På bestyrelsens vegne, har jeg fornøjelsen af, at aflægge beretningen for et spændende år 2016 i Samsø Golfklub.

Beretningen vil indeholde en del af de mange ting og projekter, som bestyrelsen har arbejdet med i løbet af 2016, men den vil også indeholde information om hvad vi arbejder på fremadrettet for Samsø Golfklub.

Tidligt på året 2016 startede klubben byggeriet af en ny maskinhal. Det var et stort projekt, som havde været på klubbens ønskeliste i flere år. Det er et projekt, som det var muligt for klubben at gennemføre, takket være dygtige håndværkere, dygtige medarbejdere, og ikke mindst meget flittig frivillig arbejdskraft.

Byggeriets budget og tidsplan blev overholdt.

Vi har fået en rigtig flot og meget funktionel maskinhal, som passer godt ind i omgivelserne, og som bliver rost meget af medarbejderne, medlemmer og gæster.

Op til sæsonstarten kom de 8 nye buggy’s og den nye klippemaskine, som vi havde investeret penge i.

Det har vist sig at være en god investering for klubben. Foråret 2016 nærmede sig, og alle glædede sig til at komme i gang med at spille golf, men desværre havde vejrguderne sørget for meget vand og kulde, hvilket betød en besværlig opstart på sæsonen.

Problematikken omkring vandet er der taget hånd om, idet vores dygtige green-keepere i efteråret har drænet på hul 1-2-6-9-10-11-12-14-15 og 16. Der er gravet ca 560 meter dræn i en dybde på mellem 2 meter og 60 cm, og sat 5 nye brønde.

Der hvor der er gravet, bliver der efterfyldt et par gange i foråret. I efteråret blev der også påbegyndt en udskiftning af sand i green-bunkers, og dette projekt fortsætter i foråret 2017.

Udviklingen i antallet af medlemmer i Samsø Golfklub er god. Vi er p.t. 737 medlemmer som har modtaget kontingentopkrævning.

Desværre er det ikke alle som har betalt endnu, og det kan jeg kun opfordrer til at det sker, for klubben har løbende udgifter året rundt. Det er en stigning i medlemsantallet på 100 i forhold til samme tid sidste år.

Vi er den største idrætsklub på Samsø, målt på antal medlemmer. Det kan klubben være meget stolt af.

Medlemmerne fordeler sig p.t. som følger: Fuldtidsmedlemmer 155, hverdagsmedlemmer 85, juniorer 21, ungseniorer 7, longdistance 57, flexmedlemmer 382 og 30 medlemmer fra Samsø Efterskole.

Ud af det samlede medlemstal er der 163 medlemmer som bor på Samsø.

Ifølge DGU’s statistik, som omfatter 190 golfklubber i Danmark, ligger Samsø Golfklub som nr. 11 over de klubber som har mest fremgang i antal nye medlemmer, og nr. 7 når vi regner på den procentvise fremgang som er på ca 12 % i vores klub. Det er vi tilfredse med, men målsætningen er fortsat flere nye medlemmer i golfklubben, og i den forbindelse har vi brug for jeres hjælp, til at få endnu flere til blive interesseret i at spille golf i Samsø Golfklub. Den bedste måde at rekruttere nye medlemmer på, er via nuværende medlemmernes netværk.  Derfor afholder klubben også i år, Tag med ud og Spil, hvor i som medlemmer kan invitere en gæst med ud og prøve golfspillet.

Klubben’s juniorafdeling er en solstrålehistorie på en flot fremgang. Der er god gejst og optimisme i juniorafdelingen, hvor antallet af medlemmer er femdoblet til nu 16 meget aktive juniorer. Der er stort fremmøde til træningen, og rigtig god stemning. Børnenes trivsel er vigtig, og alle skal føle sig velkommen.  Træningen er en blanding af leg, læring, teknik, regler, etikette og socialt samvær. Juniorafdelingen har også vinteraktiviteter, som biograftur og bowling, for at styrke det sociale samvær. Junior-campen 2016 var en stor succes, og flere af deltagerne har allerede sagt at de kommer også i uge 28 i år, hvor Iben Tinning kommer og underviser den første dag.

Vi har afholdt 25 turneringer i 2016 med god tilslutning til disse. Årets parmatch havde den største tilslutning med 92 deltagere. Det største arrangement var afviklingen af finalen i Ø-Golf lørdag den 10. september, med 79 deltagere. Det var et flot arrangement, begunstiget af godt vejr, som klubben fik meget ros for af alle deltagerne, hovedsponsor Dansk Ø-Ferie og Færgen, øvrige sponsorer, pressen og arrangøren Bernt Hansen. Tv2 Midt/Vest optog finalen, og de har sendt en udsendelse på ca. 15 minutter med flotte billeder fra banen, som der var meget stor ros til fra producer Kay Hartmeyer, som har besøgt alverdens baner. Udover æren, blev der spillet om mange præmier, til en samlet sum af 150.000 kr. Ø-Golf fortsætter i år, hvor Samsø Golfklub afholder indledende runde, semifinale og finalen lørdag den 2. september. Så husk og tilmeld jer.

I 2016 havde Golfklubben besøg af i alt ca 6.000 gæster på vores baner, fordelt med ca 4.500 på den store bane og ca 1.500 på Par-3 banen. Green-fee spillerne er ligesom vores medlemmer vigtige for klubbens samlede økonomi, og de sætter pris på de samme oplevelser som medlemmerne, f.eks , som en dejlig velbeliggende og velplejet bane, god service og stemning i klubben, og i det hele taget at man føler sig velkommen i Samsø Golfklub, og det har personalet, og i medlemmer en meget stor del af æren for. Mange af gæsterne kommer i grupper, som vi fra klubbens side gør alt for, at de får en god service og oplevelse på Samsø Golfbane. Vi kan se, at der er mange gengangere blandt grupperne, og det tager vi som tegn på, at de er tilfredse med at besøge os. Der er et godt samarbejde med Samsø Rederi, Færgen, øens hoteller og restaurationer omkring green-fee gæsterne, som vi alle tjener penge på.

Golfklubben har et godt samarbejde med hele øens erhvervsliv. Klubben er repræsenteret i bestyrelsen i Samsø Turist og Handelsstands Forening og i Markedsføringsudvalget. Vi stiller os til rådighed når Samsø Energi Akademi kommer med gæster, og når Visit-Samsø laver presseture. Det har betydet gode artikler om Samsø Golfbane i mange danske og udenlandske medier. De mange gæster som golfbanen tiltrækker, lægger omkring 20 – 25 mill. kroner årligt på Samsø, og nogle af dem får også lyst til at købe hus på øen. De lavere færgepriser giver yderligere muligheder for at udvide dette marked, hvilket der er igangsat projekter omkring. Klubben holder løbende møder med Samsø Rederi, Færgen, Dansk Ø-ferie og andre samarbejdspartnere, for at drøfte vores samarbejdsmuligheder. I august måned 2016 holdt vi et møde med Samsø Kommune’s Erhvervs- og Bosætnings-udvalg, for at orientere om hvad Samsø Golfklub havde gang i, og for at drøfte huslejebetalingen til Samsø Kommune.

Klubbens Pink-Cup udvalg har igen i 2016 sat Samsø Golfklub på Danmark’s kortet med en flot indsats, som klubben kan være meget stolt af.

I september måned blev der afviklet klubmesteskaber med følgende vindere: Slagspil: Damer Brit Nielsen, herre Jesper Rasmussen, old boys Kristian Juul, veteran damer Hellen Ingerslev, veteran herre Per Greve og junior Mathias Bundgaard. Hulspil: Damer Brit Nielsen, herre Jesper Nielsen, old boys Thony Hadersland, veteran damer Solvejg Waldstrøm, veteran herre Niels Knudsen og junior Johannes Rasmussen.

Turneringsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med at finde nye ideer til at udvikle klubmesterskaberne, så endnu flere får lyst til at være med, og til at gøre disse mesterskaber til et af årets højdepunkter i Samsø Golfklub.

I bestyrelsen har vi haft meget fokus på et højt informationsniveau til klubbens medlemmer og medarbejdere.

Vi har derfor med jævne mellemrum udsendt nyhedsbreve til alle, og der er afholdt flere personalemøder i klubben. Desuden har vi opsat en postkasse i klubhuset, hvor medlemmer og gæster kan give bestyrelsen tilbagemeldinger med ris, ros og nye ideer.

Et nyt tiltag er også en kalender med en oversigt over alle årets aktiviteter i Golfklubben, og det er faktisk rigtig mange.

Et andet meget vigtigt fokuspunkt for bestyrelsen, er Golfklubbens økonomi. Et fast punkt på alle vores bestyrelsesmøder, er punktet økonomi, hvor vi får overblik over udviklingen i indtægter og udgifter, og følger løbende op på klubbens driftsbudgetter måned for måned. Hvordan året 2016 er gået økonomisk, kommer vi til i næste punkt på dagsorden, som omhandler regnskabet.

Sidst på året gik bestyrelse og medarbejdere i gang med at udarbejde en prioriteringsliste over nye tiltag, og forbedringer i klubben de kommende år. Vi fik udregnet økonomi og opsat en prioriterings- rækkefølge på alle forslagene. Det har resulteret i, at bestyrelsen med baggrund i klubbens økonomi, henover vinteren har igangsat en ombygning/udvidelse af shop, kontor og bagrum, etableret møderum, depotrum, teltet er renoveret, nyt køleskab til teltet, varmluftsblæser til værkstedet, og grus ved parkering til private buggys. Disse projekter er nu afsluttet.

Når vi så kigger fremad, vil der til den kommende sæson 2017 blive fulgt op på dræningen af banen, udskiftning af sand i green-bunkers. Nye og spændende forbedringer kommer der på driving-range, flag ved indspil banen, der kan hejses når der er undervisning, ny boldvasker til træningsbolde, nye boldvaskere på banen, maling af alt træværk på bygningerne, etablering af plansilo til sand, bænke på gårdspladsen renoveres, og et velkomst/tak for i dag skilt opsættes.

Klubben fortsætter det gode samarbejde med trænerduoen Mette Kramer og Jesper Rasmussen, suppleret med 2 besøg af Iben Tinning, på i alt 5 dage.

Der afholdes en klub/regelaften i samarbejde med Samsø Efterskole den 10. april, hvor Brian Oswald igen kommer og gør os alle mere kloge på golfreglerne, på en underholdende facon. Det kan i godt glæde jer til.

Der bliver også afholdt et Tag med ud og Spil arrangement, med henblik på at finde ny medlemmer, og desuden et arrangement for alle klubbens sponsorer.

Forårets arbejdsdag, hvor der er brug for alle gode kræfter, er planlagt til lørdag den 1. april kl. 9.00. Husk at tilmelde jer på listen på opslagstavlen.

Turneringsplanen for 2017 er klar med mange gode tilbud til jer. Som noget nyt i år, er der 4 fredags-matcher, 9 hullers turnering med Juniorudvalget som tovholder. Turneringsudvalget har til denne sæson sat turneringsplanen op med flere forskellige og afvekslende spilleformer. Glæd jer til det, og tag gerne en af jeres golfvenner med, som måske ikke plejer at spille med i turneringerne. Der er plads til flere deltagere.

Følg med i alle aktiviteterne på klubbens hjemmeside, aktivitetskalenderen for 2017, og bestyrelsen fortsætter med at udsende nyhedsbreve. Hvis i som medlem, eller formand for en klub i klubben har noget som i føler skal videreformidles til klubbens øvrige medlemmer, er i velkommen til at gøre det via vores nyhedsbreve. Send det på mail til kontoret.

Klubben er også i dialog med Samsø Kommune omkring Sørenden, som der er planer om i fremtiden skal løbe henover/under Golfbanen. Det kan give nogle spændende nye udfordringer på banen, som vi selvfølgelig skal drøfte med vores banearkitekt. Projektet bliver kombineret med etablering af opsamlingsbassiner til vand, hvilket betyder at klubben får lettere adgang til vand, men også bedre mulighed for at komme af med vandet, når det er nødvendigt.

Der har været en ændring i bestyrelsen, idet Robert Friis-Topholm har valgt at udtræde af bestyrelsen, af helbredsmæssige årsager, og herefter har suppleanten Mette Kramer overtaget hans plads. Tak til Robert for indsatsen i bestyrelsen, og tak til suppleant Sys Kroman Vinter, som ikke ønsker at genopstille.

Til slut vil bestyrelsen gerne takke medarbejderne og alle de frivillige, som yder klubben en uvurderlig indsats. Tak til alle sponsorerne, samarbejdspartnere, og i det hele taget, alle som bakker op om Samsø Golfklub. Uden jeres hjælp og opbakning stod vi ikke her i dag.

Vi skal også nævne at Samsø Golfklub i 2016 har fået tilskud fra Samsø Festival på 23.000 kr. og fra Danske Bank Samsø’s Fond har vi fået 10.000 kr. Tak for det.

I denne beretning fra bestyrelsen, har vi forsøgt at komme rundt om nogle af de aktiviteter der har været og kommer i Golfklubben. Vi har ikke nået at omtale dem alle. Vi glæder os til en ny og spændende sæson 2017, i Samsø Golfklub, med masser af aktiviteter.

Tak for jeres opmærksomhed.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her