1. Valg af dirigent Svend-Erik Friis Hansen valgt

2. Valg af stemmetæller Hellen Ingerslev og Søren Søgaard

3. Beretning om det forløbne år Formand Søren Hvidtved-Larsen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Mette Gjerulff fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budget og kontingent. Kasserer Mette Gjerulff fremlagde budget for 2016, som blev godkendt. Kontingentsatser for 2016 blev godkendt.

   Spørgsmål til leasing af buggies. Spørgsmålet blev besvaret

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Mette Gjerulff genvalgt.

   Søren Hvidtved-Larsen ønskede ikke genvalg.

    Bestyrelsen foreslog Robert Friis Topholm, som blev valgt.

7. Valg af suppleanter Genvalg af Mette Kramer som 1. suppleant. Bestyrelsen foreslog Sys Kroman, som blev valgt som 2. suppleant.

8. Valg af revisor Krogh & Thomsen genvalgt

9. Forslag fra bestyrelsen Ingen

10. Forslag fra medlemmer Der var kommet følgende forslag ind:

     1. Fuldtidsmedlemmer tildeles 10 gæstekort pr. sæson til 200,00 kr. pr. stk. eller evt. anden måde

     2. Hvis forslag 1 ikke vedtages af Generalforsamlingen foreslås ½ greenfee uden for sæsonen 15/10

     Forslaget blev efter debat endeligt formuleret til nedenstående.

     Der blev stemt om: Hvert fuldtidsmedlem har ret til at købe et rabatkort på 10 greenfee-billetter til kr. 2.000. Det fulde beløb betales i shoppen.

     Kortet er personligt og gælder for én sæson. Gæsterne skal spille med medlemmet. Der er ingen returret. Forsøgsordning i 2016.

     Afstemning: 241 ja, 142 nej, 20 blanke

Fra et andet medlem var der indkommet forslag om, at hverdagsmedlemmer kan deltage i klubmesterskabet uden at skulle betale greenfee

Forslaget blev vedtaget.

11. Eventuelt Golfbox:

Matchfee betales ved tilmelding. Hvis der meldes fra inden tilmeldingsfristen udløber, bliver beløbet tilbagebetalt.

Forslag om at nyhedsbrevet også kommer på hjemmesiden.

Thomas Pihlkjær: Medmindre vi snart får mere tørvejr, kan vi ikke spille på greens i påsken.

Maskinerne og greenkeeperne klar. Men banen er meget våd. Der er pumper i gang. Hvis banen er for våd og vi starter sæsonen for tidligt, kan vi risikere at ødelægge greens.

Asger Fiig har en kommentar til beretningen: At sammenligne regnskab for fire år siden er misvisende, eftersom vi dengang betalte en meget højere husleje til Samsø-Linien

Niels Knudsen: Lad os se fremad og ikke slå hinanden i hovedet.

Hellen Ingerslev: Regelaften med Brian Nygaard Oswald (Vundet af Pink Cup til klubben) tirsdag den 15. marts kl. 19- ca. 22 00 på Energiakademiet.

Opfordrer alle til at komme en forhåbentlig munter aften.

Henrik Sørensen: Takkede på bestyrelsens vegne Søren Hvidtved Larsen for hans indsats i klubbens bestyrelses herunder de sidste tre år som formand.

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her