Deltagende fra bestyrelsen: Søren Hvidtved-Larsen, Mette Gjerulff, Henrik Gylling, Lasse Bundgaard, Torben Rysgaard og Henrik Sørensen.

Tilstede var 44 medlemmer med stemmeret.

Valg af dirigent. Svend Erik Friis-Hansen blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Valg af stemmetællere. Søren Søgaard og Bjarne Fabricius Jensen blev valgt.

Beretning om det forløbne år. Formand Søren Hvidtved-Larsen fremlagde sin beretning, som blev godkendt.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kasserer Mette Gjerulff fremlagde årets regnskab, som er godkendt af revisor. Regnskabet blev godkendt. Fremlæggelse af budget og kontingent. Kasserer Mette Gjerulff fremlagde budget 2015, som blev godkendt. Kontingentsatser for 2015 blev godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Leif Nielsen var udtrådt af bestyrelsen. Per Jensen, der som 1. suppleant var indtrådt i bestyrelsen til afløsning af Leif Nielsen, er efterfølgende udtrådt af bestyrelsen. Torben Rysgaard ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Henrik Lindbøg Hansen, som blev valgt. Valg af suppleanter. Bent Stjerne var udtrådt som suppleant. Bestyrelsen foreslog Mette Kramer og Robert Friis-Topholm, som begge blev valgt. Valg af revisor. Krogh & Thomsen blev foreslået, og valgt. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag. Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag. Eventuelt. Mette Gjerulff orienterede om at DGU har fået ny hovedsponsor, og derfor får alle tilsendt et nyt DGU-kort, direkte fra DGU. I det nye kort, er der indbygget en chip, således at der kan påfyldes kroner efter eget ønske, fra egen konto. DGU-kortet scannes på boldautomaten, og beløbet trækkes fra på kortet. Det nye DGU-kort erstatter den blå chip vi brugte sidste år. Samme mulighed kommer der på øl/sodavandsautomaten. Når det bliver installeret vil Pia Bundgaard altid være behjælpelig med at få kortet til at fungere. Arbejdsdag Lørdag den 28. marts 2015, kl. 9.00 , hvor der gøres klar til sæsonen. Bestyrelsesmedlem Henrik Sørensen fremlagde oplæg, omkring det frivillige arbejde i Samsø Golfklub. Oplæg og præsentation fra Nygaard Golf, Odder Golfklubs trænerteam, omkring samarbejdet for træningen i sæson 2015. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde, generalforsamlingen for god ro og orden, og han ønskede alle en god golfsæson 2015.

Dirigent: Svend Erik Friis-Hansen

Formand: Søren Hvidtved-Larsen

Referat: Henrik Sørensen.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her