Baneudvalg:

Formand: Henrik Gylling

Niels Knudsen

Thomas Pihlkær

 

Regel-og Handicapudvalg:

Formand: Mette Gjerulff

Koordinator: Hellen Ingerslev

Bjarne Blirup Hansen

Kjeld Rude Nielsen

Kurt Juul Pedersen

Mette Gjerulff

 

Begynder og træningsudvalg:

Formand: Henrik Gylling

 

Sportsudvalg:

Formand: Mette Kramer

Hanne Tranberg

Jesper Rasmussen

Michael Svinth

  

Turneringsudvalg:

Formand: Henrik Sørensen

Koordinator: Marianne Duelund og Jesper Rasmussen

Bent Ranum

Helene Printz

Hellen Ingerslev

Jonna Nielsen

Keld Rude Nielsen

Kurt Pedersen

Michael Svinth

Niels Heinsøe

Willy Nielsen

 

Juniorudvalg:

Formand: Mette Kramer

Jesper Rasmussen

Rasmus Hørby Sørensen

 

Teltudvalg:

Formand: Helge Fransen

Alice Liltorp

Finn Mølgaard

Gitte Hvidtved Larsen

Inger Christensen

Jytte Bundgaard

Jytte Ring Andersen

Kirsten Fransen

Peer Christensen

Svend Aage Rasmussen

Tina Gylling 

 

Markedsføringsudvalg: 

Formand: Henrik Sørensen

Henrik Lindbøg Hansen

 

 

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her