Ordens regler og oplysninger

01. Afstandsmarkeringer i siden af fairway, hvid 200m, gul 150m, rød, 100m, blå 50m er til forkant af green

02. Start ikke på Hul 10 UDEN TILLADELSE fra klubbens kontor.

03. Bolde slået out of bounds må IKKE HENTES på nabojord

04. 1. og 13. hul: Slå ikke ud før du har sikret dig, at der ikke er spillere bag bakke eller dige.

05. 4. og 8. hul: Slå ikke ud, når der er færdsel på vejen.

06. 7. hul gul tee: Slå ikke ud, hvis der er spillere på 18. tee, hvid eller gul.

07. Læg riverne helt ind i bunkerne.

08. Læg tørv på plads på fairway og ret nedslagsmærker op på green.

09. Der tillades max. 4 spiller i en bold.

10. En runde (4-bold) bør højest tage 4 timer og 30 min.

11. Vær altid klar til at slå, når det er din tur, og luk hurtigere spillere igennem.

12. Banearbejdere har altid fortrinsret på banen.

13. Der er drikkevand ved hul 1 og hul 10.

14. Der er toiletter ved hul 10 og 13.

 

..i klubhuset

1. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.

2. Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko.

3. Alle glemte sager på golfklubbens område anbringes i uaflåst depot, uden ansvar for Samsø Golfklub.

4. Uafhentede effekter destrueres ved sæsonafslutning.

5. Hunde må ikke medtages i klubhuset, men kan medbringes i snor på terrassen under

    hensyntagen til andre gæster.

6. Klubben er uden ansvar for spillers eller gæsters værdier og effekter.

7. Alle Samsø Golfklubs lokale er røgfrie.

 

 

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her