Afstandspæle i siden af fairway: Gule 150 m, røde 100 m, blå 50 m er til forkant af green.

Bolde slået out of bounds må ikke afhentes på nabojord.

Mellem kl. 6 og 12, må der kun startes på hul 10 efter aftale med shoppen. Der må ikke startes på hul 10, når der er spillere på hul 9.

Banemedarbejdere har altid fortrinsret på banen.

Hul 1 og hul 13: Slå ikke ud før du har hørt ”klokken ” eller sikret dig, der ikke er spillere inden for din slagafstand.

Hul 4 og hul 8: Slå ikke ud hvis der er færdsel på vejen.

Hul 7 gul tee: Slå ikke ud, hvis der er spillere på hul 18, hvid eller gul tee.

Der tillades max 4-bold på både 18-huls bane og par-3-bane.

En runde (4-bold) bør højst tage 4 timer og 30 minutter.

Vær altid klar til at slå når det er din tur og, tøv ikke, luk hurtigere spillere igennem.

Ret nedslags- og spikemærker på green, læg tørv på plads på fairway.

Læg riverne ned i bunkerne.

Der er drikkevand foran hul 1 og hul 10.

Der let adgang til toiletter ved hul 10 og hul 13.

 

 

..i klubhuset

1. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.

2. Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko.

3. Alle glemte sager på golfklubbens område anbringes i uaflåst depot, uden ansvar for Samsø Golfklub.

4. Uafhentede effekter destrueres ved sæsonafslutning.

5. Hunde må ikke medtages i klubhuset, men kan medbringes i snor på terrassen under

    hensyntagen til andre gæster.

6. Klubben er uden ansvar for spillers eller gæsters værdier og effekter.

7. Alle Samsø Golfklubs lokale er røgfrie.

 

 

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her