Ordensregler og oplysninger:  
1 Afstandspæle i siden af fairway  
  Gule 150 m, røde 100 m, blå 50 m til forkant af green.  
2 Bolde slået out of bounds må ikke hentes på nabojord  
3 På hul 1 og 18 er det ikke tilladt at slå ud før foran  
  spillende bold er på green.  
4 Mellem kl. 6 og 12, må der kun startes på hul 10 efter aftale shoppen.
       
5 Der må ikke startes på hul 10 når der er spillere på hul 9.  
6 Banemedarbejdere  har altid fortrinsret på banen.  
7 Hul 13. Slå ikke ud før du har hørt "Klokken"   
  eller sikret der ikke er spillere indenfor din slagafstand.  
8 Hul 4 og 8. Slå ikke ud hvis der er færdsel på vejen.  
  Hul 7 gul tee.    
9 Slå ikke ud, hvis der spillere på hul 18, hvid eller gul tee.  
10 Der tillades max 4-bold på både 18-huls bane og par 3-bane
11 En runde (4-bold) bør højst tage 4 timer og 30 minutter.  
12 Vær altid klar til at slå når det er din tur og  luk altid  
  hurtigere spillere igennem.  
13 Ret nedslags-og spikemærker på green, læg tørv på plads  
  på fairway    
14 Læg riverne ned i bunkerne.  
15 Der er drikkevand foran hul 1 og hul 10.  
16 Der er let adgang til toiletter ved hul 10 og 13.  
17 Der er hjertestarter foran døren ved klubhus.  

 

 

..i klubhuset

1. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.

2. Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko.

3. Alle glemte sager på golfklubbens område anbringes i uaflåst depot, uden ansvar for Samsø Golfklub.

4. Uafhentede effekter destrueres ved sæsonafslutning.

5. Hunde må ikke medtages i klubhuset, men kan medbringes i snor på terrassen under

    hensyntagen til andre gæster.

6. Klubben er uden ansvar for spillers eller gæsters værdier og effekter.

7. Alle Samsø Golfklubs lokale er røgfrie.

 

 

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her