1. Banemarkeringer:

    Hvide pæle - out of bounds

    Gule pæle – vandhazard

    Røde pæle – parallel vandhazard

    Blå pæle – areal under reparation

    Blå pæle med sort top – areal under reparation med spilleforbud

    Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

2. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

3. Alle stier er integrerende dele af banen.

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.

5. Areal i fårefolde er areal under reparation med spilleforbud. Regel 25-1

6. Installationer og hegn i forbindelse med fårefolde er ikke- flytbare forhindringer. Regel 24-2.

7. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

    Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes.

    Bold eller boldmarkering skal genplaceres som foreskrevet i 18-2, 18-3 og 20-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:

Hulspil: tab af hul. Slagspil: 2 straffeslag

8. En spiller må kun skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, oplyses om andet er dette i strid med Regel 14-3.

STRAF: 

Hulspil: tab af hul. Slagspil: 2 straffeslag

For efterfølgende overtrædelse: Diskvalifikation.

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her